среда, 24 августа 2016 г.

Սեպտեմբեր ամսվա նախագծեր. 2016-2017 ուս. տարի

Սեպտեմբերի 1-5 

Սեպտեմբերի 3-15

Սեպտեմբերի 6-16 
7-րդ դասարան


Սեպտեմբերի 19-25

7-րդ դասարան
Շիրվանզադե

5-6-րդ դասարաններ
Սեպտեմբերի 26-30Շուրջտարյա նախագծեր
Ուսումնական ռադիո

Սեպտեմբերի 2, 9, 16, 23, 30- մեդիաուրբաթ
Սեպտեմբերի 7,14, 28- մանկավարժական աշխատողների ամենշաբաթյա սեմինարներ
Սեպտեմբերի 9- մայրենիի ֆլեշմոբ


Комментариев нет:

Отправка комментария