вторник, 22 сентября 2015 г.

Կոմիտաս /առաջադրանքների մեդիափաթեթ/

Դիտակ
Դու ինչեր ես տեսնում, ինչեր, ո՜վ դիտակ,
Որ մեր աչքին է աներևույթ , անգիտակ. 
Երկնի օրը քեզանով ենք կատարում, 
Երկնի խորը քեզանով ենք պատառում: 

Դարձի՛ր, դարձի՜ր, ով իմ դիտակ լուսածին,
Կյանքի, ջանքի, հուսո հնար ճարելով,
Զարթիր, զարթիր, ով իմ գիտակ հուսածին՝ 
Մտքի, հոգու, սիրո քնար լարելով:  /Կոմիտաս/

2. Բացատրի՛ր բառերը՝ դիտակ, աներևույթ, անգիտակ, պատառում, քնար, հուսածին:
3. Բացատրի՛ր վերնագիրը:
4. Գրավոր ներկայացրո՛ւ , թե ինչ է ասվում բանաստեղծության մեջ:
5. Ըստ բանաստեղծության գրի՛ր դիտակի հատկանիշները /ինչպսին լինելը/:
6. Բանաստեղծությունից դուրս գրի՛ր քեզ դուր եկած պատկերը և բացատրի՛ր:
7. Բանաստեղծության մեջ կանաչ գույնով ներկի՛ր մեկ կոչական նախադասություն:Ես սիրեցի անփուշ վարդ

Ես սիրեցի անփուշ վարդ,
Տեսա ճերմակ, անփուշ վարդ,
Կրծքիս վրա դրի զարդ.
Հոտոտեցի, բույր չուներ,
Սիրտս մխաց բարդ ի բարդ:

Տեսա կարմիր փշոտ վարդ,
Ավաղ ձեռքս ծակոտեց.
Արյուն հոսի վարդնե ցարդ՝
Բույրը մտավ քիմքես ներս:

 1.Բաստեղծությունը վերնագիր չունի, վերնագրի՛ր այն:
  2. Բանաստեղծության մեջ ցույց տո՛ւր հակադրությունը:
3.Բացատրի՛ր այս տողը՝ ,,Սիրտս մխաց բարդ ի բարդ,,:
    . 4.  Դուրս գրի՛ր վարդի հատկանիշները/ինչպիսին լինելը/:
5.Քո կարծիքով ի՞նչ թեմայով գրված բանաստեղծությունը:
6.Գրավոր պատմի՛ր, թե ինչ է ասվում բանաստեղության մեջ:
7.Հորինի՛ր երկխոսություն քնարական հերոսի և վարդի միջև: 


Առաջ


Այսօր, նորեն, դեմքիդ վրա գիշեր է կաթել,
Շանթ ու կայծակ ճայթելեն.
Սրտիդ խորեն արյուն կեռա՝ ամպեր են պատել,
Հուր ու փայլակ սայթելեն:

Սրտով բարի,
Հոգիդ արի,
Որ քու նավը 
Չշվարի:

Կյանքի կռիվ՝ ճիշտ դատելով՝ 
Կանաչ-խռիվ միշտ դատելով:
Դեպի առա՜ջ.
Դեպի հառաչ:
2. Դուրս գրի՛ր անհասկանալի բառերը և բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր:
3. Կարդա առաջին քառյակը և գրավոր ներկայացրո՛ւ, թե ինչ հոգեվիճակ է արտահայտված այդ տողերում:
4. Գտի՛ր բանաստեղծության նույնահանգ բառերը և ընդգծիր:
5. Քո կարծիքով  ո՞րն է այս բանաստեղծության ասելիքը:
6.  Բացատրի՛ր այս տողերը՝
Սրտով բարի,
Հոգիդ արի,
Որ քու նավը 
Չշվարի:
7. Բացատրի՛ր վերնագիրը:

Աշուն
Ծառեր, թփեր լեցուն միրգ,
Մառան տարան գիրկ ու գիրկ,
Աշուն սնավ:

Սաղարթ-սաղարթ սարսելով
Ոսկի տերև դարսելով՝
Աշուն քնավ:

Տարափ ու բուք փչելով,
Վայուն-մայուն ճչելով՝
Աշուն ծնավ:

2. Բացատրի՛ր բառերը՝ լեցուն, մառան, տարափ:
3. Նկարագրի՛ր աշնանային բնապատկեր:
4. Յուրաքանչյուր քառյակի բովանդակությանը համապատասխան գրի՛ր, թե աշուն ինչպսինն է:
1-ին քառյակ.........../ինչպիսի/ աշուն
2-րդ քառյակ .........../ինչպիսի / աշուն
3-րդ քառյակ ............./ինչպիսի/ աշուն

Ճանապարհ
Բարակ ուղին սողալով,
Ոտի տակին դողալով,
Ճամփի ծայրին բուսել է
Կյանքի ծառը շողալով։

Ի՜նչ լայն սիրտ է, որ ունի
Այս ճանապարհն Անհունի․․․
Մարդու, բույսի, գազանի
Եվ թևավոր թռչունի։
1. Փորձի՛ր նկարագրել ճանապարհը:
2. Գրի՛ր ճանապարհ բառի հոմանիշները:
3. Ներկայացրո՛ւ հետաքրքիր մի դեպք, որ տեղի է ունեցել այդ ճանապարհին:

1. Դուրս գրի՛ր անհասկանալի բառերը և բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր:
2. Դուրս գրի՛ր քեզ դուր եկած հատվածները, պատկերները:
3. Ըստ այս պատմության բնութագրի՛ր Կոմիտասին՝ համապատասխան հատվածներ մեջբերելով:
4.Ո՞ւմ էր սպասում Կոմիտասը:
5.Նկարագրի՛ր դեռատի կնոջը:

Ա. Քո կարծիքով ինչպիսի մարդ էր Կոմիտասը, բնութագրի՛ր:
Բ. Բառարանի օգնությամբ բացատրիր գիրուկ, կեղծանուն, հոդվածագիր, կարճահասակ, անհիշաչար, անհաճո բառերը: 
Գ. Համացանցից ինքդ գտի՛ր որևէ հետաքրքիր դեպք Կոմիտասի կյանքից:
Մեդիառաջադրանք
Ընտրել Կոմիտասի բանաստեղծություններից մեկը, պատրաստել տեսանյութ: 


Առակ
Կար ու չկար,
Մի մոծակ կար:
Բզզոց, Դզզոց,
Եկաւ
Նստաւ
Ճակտին վըրան.
Բացավ բերան,
Հանեց իր փուշ
Ու եկավ կուչ.
Ձայնը կտրեց,
Ինծի խաբեց.
Կըծեց, ծակեց, 
Թույնը թափեց
Նշան դրավ,
Ելավ, թռավ:
Մոծակ անկոչ,
Երկարապոչ,
Դու բան չունե՞ս, 
Դու քուն չունե՞ս
Իմ ճակատին 
Դու ի՞նչ ունես:
-Այդ  պարտքս է
Բայց ինձ լսե՝
Սազով
Նազով
Ձայն եմ տալիս,
Այնպես գալիս:
Զգուշացի՛ր 
Դու մլակից,
Որ կրծում է
Կաշու տակից: 

2. Մեկ բառով բնութագրի՛ր մոծակին:
3.Արձակ շարադրի՛ր առակը:
4. Բացատրի՛ր այս տողերը՝ 
Զգուշացի՛ր 
Դու մլակից,
Որ կրծում է
Կաշու տակից:


Աշուն օր 

Սևուկ ամպեր վար եկան
        Օրանօրան,
Սարի վրա շար եկան։
        Ծագեց առավոտ
        Պաղեցսառավ օդ։

Գոռաց երկինքբուք արավ,
        Հևացհևաց.
Ծերուկ երկիր սուգ արավ։
        Ճաքեց հեռուն ամպ,
        Երկիր դողաց-բա՛մբ։

Բողբոջ արև շող կապեց,
        Դողացսողաց,
Արյուն-ամպից քող կապեց։
        Վառեց լեռան լանջ,
        Լեռան ցավատանջ։

Տեղաց անձրև մաղ տալով,
        Մարմանդ-մարմանդ,
Հոգնած տերև շաղ տալով։
Երկիր քուն դրավ:
Եվ թռչուն թռավ

Հուզված առուն փախ տվավ
 Սողուն-սողուն
Ձորում մշուշ կախ տվավ:
Քամին ելավ վեր
Արավ տար ու բեր:

Մոխիր ամպեր ժիր եկան
Դալուկ-դալուկ
Սարի վրա ցիր եկան:
Հալեց աշուն օր
Կյանքիս սևավոր:

Առաջադրանքներ
1. Գրի՛ր ընդգծված բառերի հականիշները:
2. Ի՞նչ տրամադրություն է արտահայտում բանաստեղծությունը, գրավոր շարադրի՛ր:
3. Դուրս գրի՛ր գործողություն պարունակող արտահայտություններ:

Комментариев нет:

Отправка комментария