воскресенье, 12 мая 2019 г.

Մայիսյան հավաքի նախագծեր. մայիսի 13-17

Մայիսյան հավաք 
Մայիսի 13-17
Իրականացվող նախագծեր

  • Ամսագրային աշխատանք . ստեղծագործական նյութեր, թարգմանչական նյութեր . ,,Պատուհան,, ամսագիր
  • Հավաքից հավաք կամ իմ ուսումնական տարին . ամփոփիչ նյութերի, հաշվետվությունների հավաքում, հրապարակում սովորողների բլոգում, կայքում 
  • Ընթերցանություն. կարդում ենք Սահյան. մեդիանյութերի, մեդիաընթերցումների պատրաստում, բացօթյա ընթերցումներ
  • Անհատական նախագծերով աշխատանք
  • Կրթական փոխանակումներ, ճամփորդություն. նախապատրաստական աշխատանք
Կլոր սեղաններ. նյութերի պատրաստում , մասնակցություն
  • Գրաբարը, արևմտահայերենը՝ հանրակրթության մեջ 
  • Համընդհանուր ներառականություն. լեզվական խոչընդոտներ
  • Կրթական փոխանակումների նախագծեր. Բլեյան ցանցի զարգացում 
  • Գնահատում, ինքնագնահատում 
Հավաքից հավք. ամփոփիչ հաշվետվության հրապարակում 

Комментариев нет:

Отправка комментария