четверг, 27 августа 2015 г.

Սեպտեմբեր ամսվա նախագծեր

Սեպտեմբերի 1-4Սեպտեմբերի 7-18

Սեպտեմբերի 19-21
Սեպտեմբերի 22-29 

Լրացուցիչ ընթերցանություն ամսվա կտրվածքով
Վ. Սարոյան ,,Մարդկային կատակերգություն,, /6-րդ դասարան/ 

Комментариев нет:

Отправка комментария