воскресенье, 25 октября 2020 г.

Ուշինարա


Արդար և իմաստուն դատավոր էր Ուշինարան: Մաքուր էին նրա բոլոր խորհուրդները և միայն մերձավորների և հեռավորների համար նվիրված:

Համեստ կյանք ուներ նա իր հոյակապ սրահներում և ճոխ սեղան ու ապաստան ամեն աղքատների և ուխտավորների համար, որ տարի բոլոր դեգերում են Գանգայի սրբազան ափերի և Հիմալայի նվիրական անտառների միջև:

Մի անգամ, երբ նա դահլիճում նստած կարդում էր Վեդաները,— սրտապատառ ներս ընկավ մի աղավնի, որին հետապնդում էր սրաթև անգղը:

Սարսափած թռչունը նստավ դատավորի ծնկին և պաշտպանություն աղերսեց:

Անգղը հասավ նրա հետևից: Սակայն Ուշինարան պատսպարել էր արդեն մահապուրծ աղավնուն:

пятница, 16 октября 2020 г.

Պատերազմ և խաղաղություն . ընթերցողական նախագիծ


Ժամանակահատվածը՝ հոկտեմբերի 18-31
Մասնակիցներ՝ 6-7-րդ դասարանի սովորողներ

Նպատակը՝
  • Զարգացնել ընթերցողական հմտություններ
  • Զարգացնել սովորողների վերլուծական-տրամաբանական կարողությունները
  • Հարցերին տարբեր տեսանկյուններից նայելու, զուգադրելու, համեմատելու կարողությունների, աշխարհայացքի ձևավորում
Նախագծի իրականացման ընթացքը 

Հիասքանչ Հայաստան. ուսումնական նախագիծ


Իրականացման ժամանակահատվածը՝ հոկտեմբերի 18-31
Մասնակիցներ՝ 7,8-րդ դասարանի սովորողներ, այլ ցանկացողներ 
Նախագծի նպատակը՝ 
  • Ճանաչել Հայաստանը
  • Հայաստանը ներկայացնել սեփական տեսանկյունից
  • Զարգացնել սովորողների հետազոտական, վերլուծական, ստեղծագործական կարողությունները
  • Զարգացնել սովորողների մեդիահմտությունները: