воскресенье, 30 марта 2014 г.

Իմաստունի կարծիքը

Մի երկրում հայտնվեց իմաստուն մի մարդ և սկսեց բոլորին խելք սովորեցնել: Շատերը սկսեցին փնփնթալ.
-Հայտնվեց չհրավիրված հյուրի պես, բոլորին խելք է սովորեցնում, իսկ մենք ինքներս էլ հիմար չենք:
Եվ պայմանավորվեցին ազատվել իմաստունից: Քաղաքի մարդկանցից մեկը վերցրեց մի գառնուկ և տարավ շուկա, որ վաճառի:  Ինչպես  պայմանավորվել էին, երկրորդը մոտենում է որպես գնորդ  և ասում.
-Ի՞նչ ոչխար, սա սովորական շուն է:
Վեճ է առաջանում, և նրանք դիմում են իմաստունին:

Աղայանական օրեր /նախագիծ/

Ղազարոս Աղայան                                                                                                                                                             նախագիծ
Նախագծի տևողությունը՝   ապրիլի 1-14:
Նախագիծը նախատեսված է 4- 5-6-րդ դասարանների համար:
Նախագծի նպատակն է ուսումնասիրել Աղայանի   կյանքը և ստեղծագործությունը, կազմել մեդիափաթեթ:
Սովորողի մոտ զարգացնել վերլուծական-ստեղծագործական մտածողություն:
Տեքստային աշխատանք կատարելու հմտությունների զարգացում:   
Ֆիլմերի և մեդիափաթեթների պատրաստում:

вторник, 25 марта 2014 г.

Մեն-մենակ թափառող կատուն

Լսի՛ր, հետևի՛ր, ականջ արա, իմ Սիրելի՛ Փոքրիկ, քանի որ սա եղել, կատարվել, տեղի է ունեցել այն ժամանակ, երբ ձեռնասուն կենդանիները դեռևս անընտել էին: Վայրի էր և՛ Շունը, վայրի էր և՛ Ձին, վայրի էր և՛ Կովը, վայրի էր և՛ Ոչխարը, իսկ Խոզը վայրի էր որքան կարող էր, և նրանք մեն-մենակ, վայրի-վայրի թափառում էին Խոնավ, Վայրի անտառներում: Բայց բոլոր կենդանիներից ամենավայրին  Կատուն էր: Նա թափառում էր մեն-մենակ, և նրան շրջապատող բնությունն էլ իր նման վայրի էր:

суббота, 22 марта 2014 г.

Մայրենի լեզվի ծրագիր /4-րդ դասարան/

Մայրենի լեզվի ծրագիր /4-րդ դասարան/
Ժամաքանակը՝  շաբաթական  6 ժամ, տարեկան 216 ժամ:
Ուսուցումը կազմակերպվում է թվային միջոցների կիրառմամբ, ուսումնական նախագծերով:
Սովորողները դպրոց են գալիս անձնական նոթբուք-նեթբուքով:


4-րդ դասարանում մայրենի լեզվի ուսուցման խնդիրներն են
  1. Սովորողի գրավոր և բանավոր ճիշտ խոսքի, հստակ արտահայտման հմտությունների մշակում:
  2.  Ինքնարտահայտման կարողության պահպանում և զարգացում
  3. Ստեղծագործական, քննադատական, տրամաբանական, նկարագրական, վերլուծական մտածողության զարգացում:
  4. Իմացածը ամբողջացնելու, սովորածը կիրառելու հմտության զարգացում:
  5. Գրագիտության ուսուցում, անսխալ ու վարժ գրելու, կարդալու կարողությունների պահպանում, զարգացում:
  6. Բառապաշարի հասրտացում:
  7. Բառարաններից, հանրագիտարաններից, տեղեկատվական այլ աղբյուրներից օգտվելու  հմտության ձևավորում, զարգացում:
  8. Բառապաշարի հարստացում:


суббота, 8 марта 2014 г.

Բանաստեղծություններ /Եղիշե Չարենց/


Ոսկեփրփուր, ոսկեպուրպուր,
Փռեմ չորս դին, թափեմ բուռ-բուռ,
Երգերը իմ հրահրան.
Երգով խնդամ թող բոլորին,
Որ մեռնելիս զգամ, որ իմ
Օրերն անցան ու չկորան։


Կյանքը – երգի, երկնքի՜ պես անհո՜ւն, անհո՜ւն, –
Կյանքը – կորած աստղերի՜ պես հազարանուն:
Կյանքը – կրակ ճահիճներում՝ կա ու չկա, –
Կյանքը – ճամփորդ, սպասված հյուր, որ պետք է գա:
Կյանքը – երգի, երկնքի՜ պես անհո՜ւն, անհո՜ւն, –
Կյանքը – կորած աստղերի՜ պես հազարանուն …