6-րդ դասարան, Մայրենի

Էլ․ փոստ՝   tatev.abrahamyan@mskh.am  

20.12. 2022

Դասարանական աշխատանք

Քնարկում 

Գործնական քերականություն

1. Տրված բառերից նոր բառեր կազմի՛ր -ոց (-նոց, -անոց) ածանցով:

 

ա) Ծաղիկ, հյուր, ավազակ, մեղու:

բ) Գոգ, ձեռ, մատ:

զ) Կապել, խարտել, սփռել:

դ) (Քսան) դրամ, (հինգ) կիլոգրամ, (երեք) մետր:

ե) Խշշալ, մռնչալ, զռռալ, ոռնալ:

2. Առաջին շարքի յուրաքանչյուր բառ հնարավոր բոլոր ձևերով բաղադրի՛ր (բադադրալ բառեր կազմիր) երկրորդ շարքի ածանցների հետ:

 Ա. Հյուսիս, լեզու, հայր, դրախտ, տոն, նկարիչ, մեղ(ք), հարս(ն), քն(ի)ն, օտար, բազում, բն(ական), հան(ել), հաս(նել), դր (դնել), շահ(ել), պահ(ել):

Բ. Ույթ, ածո, ական, ային, անի, (ա)բար, ոտի, (ա)վոր, (ա)ցու, ություն:

Տնային աշխատանք

Դեկտեմբեր ամսվա ինքնագնահատում։

Տեղադրել կատարած աշխատանքների հղումները.

 • Դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում կարդացած ստեղծագործությնները առաջադրանքներով,
 • Ստեղծագործական աշխատանքները, շարադրությունները,
 • Գործնական քերականության առաջադրանքները,
 • Գրադարանում կարդացած գրքերի հաշվետվությունը,
 • Գնահատե'ք դեկտեմբեր ամսվա ձեր աշխատանքը' հիմնավորելով։ 

19.12.2022

Դասարանական աշխատանք

Քննարկում

Կիսատ թողած աշխատանքների ավարտում։ 

Մայրենիի ֆլեշմոբ։ 

Տնային աշխատանք

Սուրբ Ծննդյան ծառի ամենահայտնի լեգենդը ։  Կարդա՛ ստեղծագործությունը։ 

Համացանցից գտնել տեղեկություններ հայկական ավանդական Ամանորի մասին։ Ներկայացնել բլոգում։ 

16.12.2022

Դասարանական աշխատանք

Ընթերցանություն գրադարանում։ 

Տնային աշխատանք

Կարդա՛ ,,Սուրբ Ծննդյան հեքիաթ սրինգ նվագող աղջկա մասին,, ստեղծագործությունը։ 

Առանձնացրո՛ւ անհասկանալի բառերը, բացատրի՛ր բառարանի օգնությամբ։ 

Ստեղծագործության վերաբերյալ գրի՛ր քո կարծիքը, մտքերը։ 

15. 12. 2022

Դասարանական աշխատանք

Մայրենիի ֆլեշմոբ։ 

Տնային աշխատանք

Գործնական քերականություն

1. Բառերն ածանցների օգնությամբ այնպես փոխի՛ր, որ անձ ցույց տան: Թվի՛ր այն ածանցները, որոնց օգնությամբ անձ ցույց տվող բառեր ստացար:

 

Ա. Երգել, ուսուցանել, նկարել, գործել, բնակվել, հսկել, լողալ, վարել, հաճախել, գնել, որսալ, պահել, սուտ ասել, իշխել, վեպ ասել, այցելել, վրեժ առնել, երկրպագել:

Բ. Հունձ, ուղի, թագ, զեն(ք). դատ, ձի, այգի, հնոց, ջրաղաց, խանութ, նախիր, ուղտ, պարտեզ, էշ:

2. Տրված բառերից նոր բառեր կազմի՛ր -ական կամ -ային ածանցներով:

 

Օրինակ՝

մանուկ - մանկական:

 

Լեռն, քաղաք, անձրև, բարեկամ, շուն, անձ(ն), զինվոր, ցամաք, ծնունդ, տուն, անապատ, դև, դյուցազն, աղաչ(ել), հրեշտակ, ստրուկ, պետ, տոհմ, հանրապետ(ություն), խորհուրդ:


14.12. 2022

Դասարանական աշխատանք

1.   Տրված արմատներով բաղադրյալ բառեր կազմիր դրանք դնելով նոր բառերի սկզբում, մեջտեղում և վերջում:

 

Երգ, փառ(ք), մեջ, ջուր:

2. 65.      Տրված արմատներով բաղադրյալ բառեր կազմի՛ր՝ դրանք դնելով նոր բառերի սկզբում, մեջտեղում և վերջում:

 

Բույս, թույն, հույս, սենյակ:

3. Կետերի փոխարեն մի այնպիսի արմատ գրի՛ր, որ և՛ կետերից աջ գրված բառի հետ բարդ բառ կազմի, և՛ կետերից ձախ գրված բառի հետ:

 

Օրինակ՝

խիճ, ..., գրել - խիճ, նկար, գրել - խճանկար, նկարագրել:

 

Շագանակ, ..., թափ, ծաղիկ, ..., քար, հինգ, ..., չափ, խաչ, ..., սիրտ, քանդակ, ..., ընկեր, ավազակ, ..., պետ, բառ, ..., կապ, վրեժ, ..., գիրք:

 

Տնային աշխատանք

Գրել շարադրություն՝ ընտրելով վերնագրերից մեկը․

 • Տարեմուտի խոհեր
 • Ամփոփելով 2022-ը
 • Այլ, առաջարկե՛ք․․․

13.12. 2022

Դասարանական աշխատանք

1. Բաղադրյալ բառեր կազմիր այնպե՛սոր տրված բառերի վերջին բաղադրիչները լինեն սկզբում:

Օրինակ՝

մեծամիտ - մտավորմտամոլորմտածել և այլն:

 

Քաջասիրտմանրագիրաստղալիցմանրախնդիրգեղադեմ:

2.      Բառերի ընդհանուր արմատները գտի՛ր, գրի՛ր դրանց ուղիղ ձևերը և տրված բառերը բացատրի՛ր արմատների միջոցով:

 

ա) Երրորդ, երրորդել, եռյակ, եռամյա, եռագիծ:

բ) Երկնագույն, երկնահաս, երկնասույզ, երկնային:

գ) Երկիմաստ, երկթև, երկհարկ, երկամսյա, երկվորյակ:

3.     Տրված արմատներով բաղադրյալ բառեր կազմիր դրանք դնելով նոր բառերի սկզբում, մեջտեղում և վերջում:

 

Երգ, փառ(ք), մեջ, ջուր:

Տնային աշխատանք

Կարդա՛ ,,Խստաշունչ ձմեռը և ցնցոտիավոր ծերունին,, պատմվածքը։ 

Առանձնացրո՛ւ անհասկանալի բառերը։ 

Ո՞րն է ստեղծագործության ասելիքը։ 

12. 12. 2022

Դասարանական աշխատանք

Բաղադրյալ բառեր կազմիր այնպե՛սոր տրված բառերի վերջին բաղադրիչները լինեն սկզբում:

Օրինակ՝

մեծամիտ - մտավորմտամոլորմտածել և այլն:

 

Քաջասիրտմանրագիրաստղալիցմանրախնդիրգեղադեմ:

Տնային աշխատանք

Կարդա՛ ,,Խոսեի սանդալները,, ստեղծագործությունը:

1. Բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր անհասկանալի բառերը:

2. Մեկնաբանի՛ր այս տողը. Խոսեն, որ երբևէ չէր իմացել սիրո նշանակությունը, կարծում էր, թե դա կյանքի սովորական ձև է:

3. Շարադրի՛ր մտքերդ վերնագրերից մեկով.

 • Բարությունը բարություն է ստեղծում
 • Ինչ ցանես, այն էլ կհնձես
 • Նոր տարին նորի սկիզբն է

09.12.2022

Դասարանական աշխատանք

Ընթերցանություն գրադարանում։

Տնային աշխատանք

Գործնական քերականություն

1. Բաղադրյալ բառեր կազմիր այնպե՛ս, որ տրված բառերի առաջին բաղադրիչները լինեն վերջում: Ի՞նչ է փոխվում:

 

Օրինակ՝

բռնակալ - լիաբուռ:

 

Գրական, շնչասպառ, քնել, ջրկիր, գլխարկ, խմբավար:

2. Բառակապակցությունների իմաստներն արտահայտի՛ր մեկական բառերով:

 

Նկարչին հատուկ, ապուխտ դարձնել, աներևույթ դառնալ, անօրեն բան, աշխույժ դառնալ, դաշույնով հարվածել, անդունդի խորություն ունեցող, մառախուղով պատված:

3. Շարքի բոլոր բառերը, բացի մեկից, նույն ձևով են կազմված: Գտի՛ր օրինաչափությանը չենթարկվող բառը:

 

ա) Մեծամիտ, ձկնորս, կաթնաջուր, պայտաձև, արծաթափայլ:

բ) Գունագեղ, բարեգործ, փոշեկուլ, բառապաշար, սրամիտ:

08.12. 2022

Դասարանական աշխատանք

Կիսատ թողած աշխատանքներն ավարտել։ 

Քննարկել պատմվածքը։ 

Տնային աշխատանք

 • Կարդա՛ Ստ. Զորյանի ,,Եղևնին,, պատմվածքը:
 • Փորձի՛ր ներկայացնել ստեղծագործության գաղափարը:

07.12.2022

Դասարանկան աշխատանք

1. Հնչյունափոխված արմատները գտի՛ր, գրի՛ր դրանց անհնչյունափոխ ձևերը և նշի՛ր, թե ինչ հնչյունափոխություն է կատարվել:

 

Պատկերազարդ, բազկաթոռ, ոսկեվառ, մաքսանենգ, կաղնեփայտ, գրկել, լեռնաշղթա, պատուհան, ամառնամուտ, մարդամոտ, ժամացույց, հողագունդ, ջերմանավ, սրտապատառ, ցուցանակ, սիրառատ, գինեվաճառ, գերեվաճառ, բարեգութ, մատենագիր, լուսամուտ:

2. Բաղադրյալ բառեր կազմիր այնպե՛ս, որ տրված բառերի վերջին բաղադրիչները լինեն սկզբում:

Օրինակ՝

մեծամիտ - մտավոր, մտամոլոր, մտածել և այլն:

 

Քաջասիրտ, մանրագիր, աստղալից, մանրախնդիր, գեղադեմ:

Տնային աշխատանք

Կարդա՛ ,,Սուրբ Ծննդյան հեքիաթ,, ստեղծագործությունը:

Բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր անհասկանալի բառերը: 

Առանձնացրու՛ կարևոր մտքեր , հատվածներ:


06.12. 2022

Դասարանական աշխատանք

Կաղանդի ծառ մը

Կաղանդի ծառ մը շտկելու համար
Երկու բան պետք է
Նախ ծառ մը – հետո զարդեր ծառին վրա

Կաղանդի ծառ մը շտկելու համար
Երեք բան պետք է
– Ծառեն զարդեն զատ
Հավատքը գալիք աղվոր օրերու

Կաղանդի ծառ մը շտկելու համար
Մեկ բան կը բավե – ոչ ծառ ոչ ալ զարդ –
Ատիկա խիճերն ադամանդ կարծող
Միամիտ հոգվույս բարի խաբկանքն է

Կաղանդի ծառ մը շտկելու համար
Արդեն պատրանքը լրիվ կը բավե

Բարի տարի ձեզ և բարի պատրանք:

Հեղինակ՝ Զահրատ

1. Կարդա՛ և մեկնաբանի՛ր բանաստեղծությունը:

2. Բացատրի՛ր բառերը, փոխադրի՛ր արևելահայերեն:
Կաղանդ-
աղվոր-
շտկելու-
բավե-
ալ-
ատիկա-
հոգվույս-
խաբկանք-
պատրանք-
3. Ի՞նչն ես կարևորում Ամանորին, ի՞նչն է տխրեցնում Ամանորին:

05.12. 2022

Դասարանական աշխատանք

Քննարկել ստեղծագործությունը։ 

Ավարտել կիսատ թողած աշխատանքները։ 


Տնային աշխատանք

Լրացնել նոյեմբեր ամսվա գնահատումը։ 

Գրե՛ք ստեղծագործական աշխատանք՝ ընտրելով վերնագրերից մեկը։ 
 • Բարև, ձմե՛ռ,
 • Ձմեռային հեքիաթ,
 • Սառցե մտքեր,
 • Սիրելի ձմեռ,
 • Ձմռան հմայքը,
 • Այլ, առաջարկեք ձեր վերնագիրը։ 


02.12.2022

Դասարանական աշխատանք

Ընթերցանություն գրադարանում։ 

Տնային աշխատանք

Կարդա՛ . Լուիս Ֆերնանդու Վերսիմու ,,Քիթը,, 

Ո՞րն է հեղինակի ասելիքը: 

Պատմվածքում ներկայացված իրավիճակի վերաբերյալ գրի՛ր քո կարծիքը: 

01.12. 2022

Դասարանական աշխատանք

1. Տրված բաղադրյալ բառերի առաջին բաղադիչները փոխելով՝ ստացի՛ր նոր բարդ բառեր:

 

Վարդագույն, ճերմակահեր, օձաձև, արշավախումբ, սևաչյա, շիկահեր, շղթայակապ:


Տնային աշխատանք

1.  Տրված բաղադրյալ բառերի առաջին բաղադրիչները փոխելով՝ ստացի՛ր նոր բարդ բառեր:

 

Կրծքավանդակ, ջրաման, միալար, նրբագեղմ, ամրակուռ, երկաթագիր, հորդահոս, լիահույս:

2. Տրված բառազույգերի բաղադրիչները տեղափոխելով՝ ստացի՛ր նոր բարդ բառեր: Տրված և ստացված բառերն արմատների միջոցով բացատրի՛ր:

 

Օրինակ՝

ամփոփաթերթ, ծաղկագիր - ամփոփագիր, ծաղկաթերթ:

 

Ծովասուն, ձեռնամարտ:

Բևեռախույզ, երկրամերձ:

Ձկնակեր, մարդավաճառ:

3. Կետերը փոխարինի՛ր փակագծում տրված բառերից մեկով:

 

Նրա ստեղծած ... հնագույն արվեստն է հիշեցնում: (Նկարազարդ, զարդանկար)

Ծննդյան օրը փոքրիկին ... մի գիրք նվիրեցին: (Նկարազարդ, զարդանկար)

Հագին ... կտորից սովորական զգեստ էր, որ նրան շատ էր սազում: (Զարդանախշ, նախշազարդ)

Տաճարի ... արտացոլված է մեր երկրի բնությունը: (Զարդանախշ, նախշազարդ)

Նրա ... ամբողջ ցերեկը չխկչխկում էր: (Մեքենագիր, գրամեքենա)

Ինձ ... էջեր տվեց ու խնդրեց, որ անպայման կարդամ: (Մեքենագիր, գրամեքենա)

4. Յուրաքանչյուր շարքից մի բաղադրիչ ընտրի՛ր և կազմի՛ր բաղադրյալ բառեր: Նշի՛ր, թե ինչ հնչյունափոխության կատարվեց:

 

ա) Լույս, թույն, կենդանի, տեր, մեջ, ուղի, անուրջ, կամուրջ, կատու:

բ) Ություն, բար, վոր, ակ, ել, երես, ազգի, ուկ, կից:


30.11. 2022

Դասարանական աշխատանք

1. Փակագծերում տրված դարձվածքներն իրենց հոմանիշների փոխարեն գրի՛ր և համեմատի՛ր տրված և ստացված տեքստերը. դարձվածքներն ի՞նչ փոխեցին:

 

Մի անգամ Նապոլեոնը հյուրասիրում էր իր բժշկին: (Օրերից մի օր)

Երբ բժիշկը հարբել էր, կայսրը հարցրեց.

- Մի՛ լռիր, բժիշկ, ասա՛, քո ամբողջ կյանքում քանի՞ մարդ ես սպանել: (Բերանդ ջուր մի՛ առ, էն աշխարհն ես ուղարկել)

Բժիշկը պատասխանեց.

- Երեք հարյուր հազարով պակաս մարդ եմ սպանել, քան Դուք: (Գրողի ծոցն ուղարկել)


Կարդա՛ 

 

Խոսքում բառը կարող է գործածվել ուղղակի և փոխաբերական իմաստներով:

Բառի արտահայտած փոխաբերական իմաստները բխում են նրա հիմնական իմաստից:

Հոմանիշների, հականիշների, նույնանունների գործածությունը խոսքը գեղեցկացնում է, հարստացնում ու ոճավորում:

2. Պարզի՛ր, թե Ա և Բ բառախմբերն ի՛նչ սկզբունքով են կազմված: Այդ բառախմբերը լրացրո՛ւ:

 

Ա. Ականջ, արի, տարի, կրակ, ...:

Բ. Կախականջ, ականջ դնել, արիություն, քաջարի, տարեկան, կրակ անել, կրակվառիչ, ...:

 Տնային աշխատանք

Կարդա՛ ,,Կառլսոնը գալիս է ծննդյան տարեդարձի,, ստեղծագործության երկրորդ  մասը և պատասխանի՛ր հարցերին։  

29.11. 2022

Դասարանական աշխատանք

Քննարկում։ 

Տնային աշխատանք

Կարդա՛ ,,Կառլսոնը գալիս է ծննդյան տարեդարձի,, ստեղծագործության երկրորդ  մասը և պատասխանի՛ր հարցերին։  

28.11. 2022

Առաջադրանք

Տրված տեքստերը համեմատի՛ր և գրի՛ր բոլոր տարբերությունները:

 Ա. Էդիսոնի ծանոթները միշտ զարմանում էին, թե նրա այգու դռնակը բացելիս ինչո՛ւ են այդքան չարչարվում: Մի անգամ բարեկամներից մեկն ասում է.

- Նման հանճարը չէ՞ր կարող մի կատարյալ դռնակ ունենալ:

- Սխալվում ես, դռնակը հանճարեղ է կառուցված,- պատասխանում է գիտնականը:

Բարեկամը զարմանում է.

- Կատակո՞ւմ ես:

- Ո՛չ: Դռան բռնակը միացրել եմ ջրախողովակներին: Առանց չափազանցելու ասեմ, որ ամեն մի մտնող ստիպված քսան լիտր ջուր է լցնում ջրամբարը:

 

Բ. Էդիսոնի ծանոթները մի գլուխ զարմանում էին, թե նրա այգու դռնակը բաց անելիս ինչո՛ւ են այդքան քրտինք թափում: Օրերից մի օր բարեկամներից մեկն ասում է.

- Էղած-չեղածը դռնակ չէ՞, նման հանճարի ձեռքից չէր գա՞, որ մի տեղը տեղին դռնակ ունենար:

- Աչքիդ է երևում, դռնակը հանճարեղ է կառուցված,- պատասխան է տալիս գիտնականը:

Բարեկամի բերանը բաց է մնում.

- Ձե՞ռ ես առնում:

- Չէ՛: Դռան բռնակը միացրել եմ ջրախողովակներին: Առանց մազը գերան դարձնելու ասեմ, որ ամեն մի ներս մտնող, ուզի թե չուզի, քսան լիտր ջուր է լցնում ջրամբարը:

Գրաբար 

Որսորդն եւ կաքաւն

Որսորդն կալաւ կաքաւ մի եւ կամէր զենուլԵւ ասէ կաքաւն.

 - Մի՛ սպանանէր զիսզի ես խաբեցից զբազում կաքաւս ու ածից յականատս քո:

Եւ ասէ որսորդն.

 - Այժմ ստուգիւ մեռցիս ի ձեռաց իմոցզի զսիրելիս եւ զազգականս քո մատնես ի մահ:

 

Բառարան

կալաւ - բռնեց

զենուլ - մորթել

ասէ - ասում է

զիս - ինձ

 զի - որթեորովհետևորպեսզի

խաբեցից - խաբեմկխաբեմպիտի խաբեմխաբելու եմ

ածից - բերեմկբերեմպիտի բերեմբերելու եմ

ականատ - թակարդ

յականատ - (դեպիթակարդներըթակարդներում

ստուգիւ - ստուգապեսիսկապես

մեռցիս - մեռնեսկմեռնեսպիտի մեռնեսմեռնելու ես

ի ձեռաց - ձեռքից

զսիրելիս - սիրելիներին

զազգականս - ազգականներին

մատնես - մատնում ես

ի մահ - մահվան

 

Հարցեր և առաջադրանքներ

1.Ճիշտ կարդա հետևյալ բառերը.

զբազումզսիրելիսյականատս:

2. Աշխարհաբար դարձրու հետևյալ բառերն ու բառակապակցությունները.

կաքաւ միմի՛ սպանաներզբազում կաքաւսյականատս քոի ձեռաց իմոցզսիրելիս եւ զազգականս քո:

3. Արտագրիր այս հարցերի պատասխանները.

Ի՞նչ բռնեց որսորդը:

Կաքավն ի՞նչ խոստացավ որսորդին:

Կաքավի խոստմանն ի՞նչ վերաբերմունք ցույց տվեց որսորդը:

4. Առակն աշխարհաբար դարձրու:

5. Ինչպիսի՞ն է կաքավը (բնութագրիր կաքավին): Ի՞նչ է ցույց տալիս առակը

Տնային աշխատանք

Կարդա՛ ,,Կառլսոնը գալիս է ծննդյան տարեդարձի,, ստեղծագործությունը (առաջին մաս)։ 

Առաջադրանքներ

 • Առանձնացրո՛ւ անհասկանալի բառերը, բացատրի՛ր բառարանի օգնությամբ։ 
 • Պատմի՛ր Մանչուկի մասին։ 
 • Ինչո՞ւ էր Մանչուկն անհամբեր սպասում իր ծննդյան տարեդարձին։ 
 • Բնութագրի՛ր Կառլսոնին՝ տեքստից մեջբերումներ անելով։

25. 11. 2022

Ընթերցանություն գրադարանում։ 

Տնային աշխատանք

1.Լրացնել շաբաթվա ընթացքում բաց թողած աշխատանքները։ 

2.Ներկայացնել նոյեմբեր ամսվա ընթացքում գրադարանում կարդացած գրքերի հաշվետվություն։ 

24.11.2022

Քննարկել  և ավարտել կիսատ թողած աշխատանքները։ 


Տնային աշխատանք

Գրի՛ր շարադրություն՝ ընտրելով վերնագրերից մեկը․

 • Իմ աշխարհը
 • Մտքերս
 • Ինձ երջանկացնում է
 • Ուզում եմ
 • Այլ , գրե՛ք ձեր մտածած վերնագրով։ 

23. 11. 2022

Առաջադրանքներ 

1. Փակագծերում տրված բառերից մեկն ընտրի՛ր ու պահանջվող ձևով գրի՛ր հարցում արտահայտող բառի փոխարեն:

 

Զարդասեղանին ինչե՞ր էին դրված: (Սանրսանրել)

Թե մազերը ի՞նչ աներ ու լվացվերկտեսնեիքոր սիրուն երեխա է: (Սանրսանրել)

Նվերը մի գեղեցիկ ի՞նչ էր: (Սանրսանրել)

Նա մի շատ բարի ո՞վ էր: (Կախարդելկախարդ)

Եթե իրոք ի՞նչ աներմուկ կդառնայիր: (Կախարդելկախարդ)

Եկողն ամենաչար ո՞վ էր: (Կախարդելկախարդ)

Հավաքվեցին չար ու բարի ովքե՞ր: (Կախարդելկախարդ)

Պատին մի աղջկա ի՞նչ էր կախված: (Նկարելնկար)

Սիրով որ ի՞նչ աներնկարը սիրուն կստացվեր: (Նկարելնկար)

2. Ընդգծված դարձվածքները փոխարինի՛ր հոմանիշ բառերով:

 

Փարիզից Վարշավա թռչելիս լեհ կինոդերասան Ցիբուլսկու աչքով ընկավ, որ կողքի ուղևորը սիրտը դող ընկած նստած է: Նա փորձեց հարևանին սիրտ տալ:

- Մեր օրերում ինքնաթիռով թռչելը դատարկ բան է,- ասաց,- նույնիսկ ավտոմեքենան ավելի վտանգավոր է: Էս քանի օրը բարեկամներիցս մեկի մեքենայի գլխին ինքնաթիռ ընկավ:

3.Տրված դարձվածքներն արտահայտի՛ր մեկական բառերով:

 

Պատի ծեփ դառնալ, պայման կապել, քիթը կախել, բերանը բաց մնալ, իրեն պատեպատ տալ:

4. Տրված արտահայտություններից յուրաքանչյուրով երկու նախադասություն կազմի՛ր՝ մի դեպքում դրանք գործածելով ուղիղ իմաստով, մյուս դեպքում՝ որպես դարձվածք:

 

Մատը մտցնել բզեզի բույնը, լեզու առնել, մատը կծել, ոսկոր ու կաշի դառնալ, գլուխը յուղել, մատից փուշ հանել, գլխին քար գցել:

Տնային աշխատանք

Կարդա՛ ,,Կուզեի լինել,, ստեղծագործությունը: 

 1. Գրի՛ր տրված բառերի բացատրությունը: 
    մանրավաճառ-
    բնավ-
    պարտիզպան-
    պարտեզ-
    լապտեր-
    երերալ-

2. Ինչից էր դժգոհ տղան: Ո՞ր հատվածներից է դա երևում:
3.Ինչի՞ց կարող էին դժգոհել, ի՞նչ կարող էին ցանկանալ

 • մանրավաճառը
 • պարտիզպանը
 • պահապանը
4.Ինչպե՞ս կբացատրես վերնագիրը:
5. Շարադրի՛ր մտքերդ՝  ,,Ես էլ կուզեի լինել...,, 

22. 11. 2022

Նախորդ առաջադրանքների, թերի աշխատանքների ավարտում։

Քննարկում։ 

Տնային աշխատանք

Կարդա՛ Դ. Բիսեթի  ,,Աշխարհը շուռ է եկել,, հեքիաթը:

 • Ինչո՞ւ է հենց ծույլերի երազներում աշխարհը շուռ գալիս:
 • Պատմիր, թե ինչ պատահեց, երբ դու հայտնվեցիր շուռ եկած աշխարհում
 • Քո ընտրությամբ մի հեքիաթ էլ կարդա՛  Բիսեթի ստեղծագործություններից: 

21. 11. 2022

Դասարանական աշխատանք

Քննարկել ,,Զրույց գեղեցիկի մասին,,  ստեղծագործությունը։ 

Առաջադրանք

Փակագծերում տրված բառերից մեկն ընտրի՛ր ու պահանջվող ձևով գրի՛ր հարցում արտահայտող բառի փոխարեն:

 

Զարդասեղանին ինչե՞ր էին դրված: (Սանր, սանրել)

Թե մազերը ի՞նչ աներ ու լվացվեր, կտեսնեիք, որ սիրուն երեխա է: (Սանր, սանրել)

Նվերը մի գեղեցիկ ի՞նչ էր: (Սանր, սանրել)

Նա մի շատ բարի ո՞վ էր: (Կախարդել, կախարդ)

Եթե իրոք ի՞նչ աներ, մուկ կդառնայիր: (Կախարդել, կախարդ)

Եկողն ամենաչար ո՞վ էր: (Կախարդել, կախարդ)

Հավաքվեցին չար ու բարի ովքե՞ր: (Կախարդել, կախարդ)

Պատին մի աղջկա ի՞նչ էր կախված: (Նկարել, նկար)

Սիրով որ ի՞նչ աներ, նկարը սիրուն կստացվեր: (Նկարել, նկար)

Տնային աշխատանք

Կարդա՛ Ռեյ Բրեդբերի ,,Ամբողջ ամառը մեկ օրում,, պատմվածքը։ 

1.     Ո՞րն է արև չլինելու փոխաբերական իմաստը: Դա ինչպե՞ս է արտահայտվում այդ երկրի բնակիչների վրա:

2.     Բնութագրեք Մարգոյին: 

3.     Ո՞րն է պատմվածքի գաղափարը՝ հեղինակի ասելիքը:

18. 11. 2022

Դասարանական աշխատանք

Ընթերցանություն գրադարանում։ 

Տնային աշխատանք

1.   Ընդգծված բառերն ու արտահայտությունները տրված հոմանիշներից մեկով փոխարինի՛ր այնպես, որ տեքստի ոճն ավելի մոտ դառնա խոսակցականին (ըստ անհրաժեշտության՝ կարող ես բառեր հանել, բառեր, բառաձևեր կամ բառերի դասավորություն փոխել):

 

1. Անակնկալ, մեկ էլ, հանկարծ, հանկարծակի, հանկարծահաս:

2. Արշավել էր, գրոհել էր, հասել էր, նետվել էր:

3. Չէր ահաբեկվել, իրեն չէր կորցրել, գլուխը չէր կորցրել:

4. Հարձակվել էր, արշավել էր, գրոհել էր, հասել էր:

5. Կարճ, վաղանցուկ, վաղանցիկ, կարճժամանակյա, վայրկենական, րոպեական:

6. Պատերազմ, մարտ, կռիվ, ճակատամարտ:

7. Ընկրկել էր, քաշվել էր, ետ էր քաշվել, ետ էր դարձել, ետ էր գնացել, ետ-ետ էր գնացել:

8. Կտրիճության,քաջասրտության, քաջության, խիզախության:

9. Պարգևել էին, նվիրել էին, շնորհել էին, տվել էին:

 

Հնդկաստանի ջունգլիներում մի կնոջ վրա անսպասելիորեն վագր էր հարձակվել: Բայց կինը խուճապի չէր մատնվել, այլ կացնով նետվել էր վագրի վրա: Կարճատև պայքարից հետո վագրը նահանջել էր: Արիության համար կնոջը պարգևատրել էին մեդալով:

2. Տրված նույնանուն բառերով կազմի՛ր նախադասություններ:

 

Օրինակ՝

Վանեցի: - Ինձանից հեռու վանեցի վախը:

     Վանեցի մի տատ ունեմ:

 

Մարտ, կետ, շահ, այր:

3. Նախադասության մեջ փակագծերում դրված բառերից ո՞րն է գործածված, ընդգծի՛ր:

 

Ասել էի, որ տուն վարձեր ու իր իրերը տաներ: (Վարձել, վարձ)

Ուզածդ շատ բարձր վարձ էր, դրա համար էլ տղան հեռացավ: (Վարձել, վարձ)

Հիվանդի գլուխը կապեր ու գնար բժշկի հետևից: (Կապել, կապ)

Այսքան ամուր կապեր քանդելը հեշտ գործ չէ: (Կապել, կապ)

Աղջիկը բարալիկ ծամեր ուներ: (Ծամել, ծամ)

Դեղը պիտի ծամեր ու կուլ տար: (Ծամել, ծամ)

Պարգ է, որ այդքանից հետո պիտի կտուրը կաթեր: (Կաթել, կաթ)

Ամանում այծի կաթ էր: (Կաթել, կաթ)

17.11.2022

Դասարանական աշխատանք

Ամսագրերի ներկայացում գրադարանում։ 

Տնային աշխատանք

1.     Ա և Բ նախադասություններում ընդգծված բառերի իմաստները համեմատի՛ր:

 

Ա. Երկինքը կամաց-կամաց ամպեց, և սկսեց անձրևել:

Բ. Հայրը ամպեց, նստեց, ու տղան հասկացավ, որ պիտի լռի:

Ա. Բժիշկը բամբակ է ուզում, որ վերքը մաքրի:

Բ. Իսկական բամբակ է, երեխա չէ:

Ա. Գետափին մի քար կա, որի վրա պառկում էր լողանալուց հետո:

Բ. Այդ մարդու սիրտը քար է:

2.   Ընդգծված բառը նախադասության մեջ ի՞նչ իմաստով է գործածված: Այդ բառը ո՞ր նախադասության մեջ է իր հիմնական իմաստով գործածված:

 

Ինչո՞ւ ես խաղալիքներդ շաղ տվել, հավաքի՛ր:

Բոլոր ընկերներիդ հավաքի՛ր ու զգուշացրո՛ւ:

Ամեն օր պիտի հավաքես անկողինդ:

Ո՞վ է երբևէ այդքան բերք հավաքել:

Եթե չես ուզում, որ մարդիկ հուզմունքդ տեսնեն, հավաքի՛ր քեզ:

3. Տրված բառերն ըստ հոմանիշության բաժանի՛ր հինգ խմբի:

Շրջել, խորհրդածել, կողոպտել, խենթանալ, արտասվել, մտածել, գողանալ, ցնորվել, մտորևլ, շրջագայել, հափշտակել, մտմտալ, թալանել, խելագարվել, խորհել, հեկեկալ, ցնդել, հեծկլտալ, ողբալ, հիմարանալ, գռփել, թափառել, լալ, գժվել, պտտել:


16. 11. 2022

Դասարանական աշխատանք

Աշունը ճապոնական պոեզիայում։ 

Կարդալ բանաստեղծությունները, քննարկել։ 

Տնային աշխատանք

Կարդա. Զրույց գեղեցիկի մասին:

Բացատրի՛ր անհասկանալի բառերը բառարանի օգնությամբ:

Ո՞րն է գեղեցիկը իշխանի պատկերացմամբ:

Ո՞րն է  գեղեցիկը Տրդատի պատկերացմամամբ:

Քո պատկերացմամբ ո՞րն է գեղեցիկը: 


15. 11. 2022

Դասարանական աշխատանք

Լաւ է մանուկ աղքատ եւ իմաստունքան զթագաւոր ծեր եւ անմիտ:

 Կարդա այսպես.

լաւ - լավ

զթագաւոր - ըզթագավոր

(Նկատեցի՞ րինչպես է կարդացվում ւ տառը:)

Բառարան

Քան զթագաւոր - քան թագավորը

1. Նախադասությունը փոխադրի՛ր աշխարհաբար:

Տնային աշխատանք

Լրացնել կիսատ թողած աշխատանքները։ 

14.11.2022

Դասարանական աշխատանք

1. ,,Արևի մոտ,, ստեղծագործության քննարկում։ 

2. Մայրենիի ֆլեշմոբի քննարկում։ 

3. Լաւ է մանուկ աղքատ եւ իմաստունքան զթագաւոր ծեր եւ անմիտ:

 Կարդա այսպես.

լաւ - լավ

զթագաւոր - ըզթագավոր

(Նկատեցի՞ րինչպես է կարդացվում ւ տառը:)

Բառարան

Քան զթագաւոր - քան թագավորը

1. Նախադասությունը փոխադրի՛ր աշխարհաբար:


Տնային աշխատանք

Կարդա՛ Ավ․ Իսահակյանի ,,Երջանկության իմաստը,, ստեղծագործությունը և պատասխանի՛ր հարցերին։ 

11.11. 2022

Դասարանական աշխատանք

Ընթերցանություն գրադարանում։ 

Տնային աշխատանք

1. Լրացնել շաբաթվա ընթացքում բաց թողած աշխատանքները։ 

2. Տեքստում կետերի փոխարեն տեղադրի՛ր տրված հականիշները:

 Հեռավոր-մերձավոր, ներկա-անցյալ, պատճառ-հետևանք, հանելուկ-լուծում, գրոհել-նահանջել, խաղաղ-անապահով:

 

Վերջին միլիոնավոր տարիների ընթացքում սառցադաշտերը մի քանի անգամ իջել են Սկանդինավյան լեռներից, ... մինչև Միջերկրական ծով ու հետո կրկին ...:

Սառցադաշտային ժամանակաշրջանը մեր մոլորակի ... ... է: Եվ ...ում այդ շրջանին վերաբերող շատ բան դեռ ... է: Դեռ ... չունի այն հարցը, թե ինչի ...ով են առաջացել այդպիսի ցրտերը: Չգիտենք նաև մեր մոլորակի դեմքին հայտնված բազմաթիվ «վերքերի» ստույգ ...ները: Իսկ ի՞նչ է բերելու ... ապագան: Մարդկությունը կարո՞ղ է հուսալ, որ Երկրի վրա ... կյանք է սկսվելու, թե՞ մեր մոլորակին տիեզերական ... ապագա է սպասվում:

3.  Ծով ու ցամաք նկարագրի՛ր ինչքան հնարավոր է շատ հականիշներ գործածելով:

4. Փակագծերում տրված բառերից մեկն ընտրի՛ր ու պահանջվող ձևով գրի՛ր կետերի փոխարեն: Ինչպիսի՞բառեր ստացվեցին:

 

... շունը շատ նման էր մեր Բողարին: (Նկար, նկարել)

Եթե աղջկաս համար ծաղիկներ ..., աղջիկս շատ կուրախանա: (Նկար, նկարել)

Որ գանձը ... ծառի տակ ու գնա, հետո կգտնի՞: (Թաղել, թաղ)

Մեր ... տղաներն ամենաճարպիկն են: (Թաղել, թաղ)

Ի՛նչ էլ ..., կուրախանա: (Շահ, շահել)

Դերձակի հետ ... ծառաները մտան: (Շահ, շահել)

... դուստրն է ընկերուհիս: (Բժիշկ, բժշկել)

Հիվանդին մայրդ թող ...: (Բժիշկ, բժշկել)

10. 11. 2022

Մայրենի լեզվի ֆլեշմոբ

09.11.2022

Դասարանական աշխատանք

Գրաբար 

Լավ է կոյր աչօքքան կոյր մտօք: 

Կարդա այսպես.

լաւ - լավ

կոյր - կույր

Բառարան

աչօք - աչքով

մտօք - մտքով

1.Նախադասությունը ժամանակակից հայերեն (աշխարհաբարդարձրու:

 Գրաբար և աշխարհաբար նախադասությունները բարձրաձայն կարդա՛:

 Քո կարծիքով ո՞ր դեպքում է այն ավելի գեղեցիկ հնչում:

2.Կոյր մտօք արտահայտությունն ինչպե՞ս ես հասկանումԴրա հակառակ իմաստն 

արտահայտող բառը կամ բառակապակցությունը գտիր:

3.Մարդը կարո՞ղ է սրտով կույր լինել

4.Ինչպե՞ս ես հասկանում այս նախադասությունը (նախադասությունն ազատ և ընդարձակ փոխադրիր): 


Լաւ է մանուկ աղքատ եւ իմաստունքան զթագաւոր ծեր եւ անմիտ:

 Կարդա այսպես.

լաւ - լավ

զթագաւոր - ըզթագավոր

(Նկատեցի՞ րինչպես է կարդացվում ւ տառը:)

Բառարան

Քան զթագաւոր - քան թագավորը

1. Նախադասությունը փոխադրի՛ր աշխարհաբար:

Տնային աշխատանք

Կարդա՛ Ավ․ Իսահակյանի  ,,Արևի մոտ,, ստեղծագործությունը և պատասխանի՛ր հարցերին։ 

08.11.2022

Դասարանական աշխատանք

Ստեղծագործության քննարկում։ 

Կիսատ թողած աշխատանքների քննարկում։ 

Տնային աշխատանք

Գրել ստեղծագործական աշխատանք (շարադրություն)՝ ընտրելով վերնագրերից մեկը։ 10 նախադասություն և ավել։ 

 • Բարությունը բարություն է ստեղծում
 • Ինչ ցանես, այն էլ կհնձես
 • Զարմանալի աշուն
 • Ետ մի՛ նայիր
 • Այլ, գրե՛ք  ձեր նախընտրած վերնագրով։ 

07.11.2022

Դասարանական աշխատանք

1. Գրի՛ր տրված բառերի նույնարմատ հականիշները:

 

Օրինակ՝

կարևոր - անկարևոր,

ընդմիջումներով - անընդմեջ:

 

Գեղեցիկ, հաճելի, մարդկային, գիտուն, դուրեկան, ուշադիր, արժանի, թևավոր, ախորժելի, գունեղ, բնական, խելոք, լուրջ, անամպ, տեղյակ, լուսավոր, գերակշռել, խոսուն, կարևոր:

2.  Առածները լրացրո՛ւ ընդգծված բառերի հականիշներով: 

Չկա չարիք առանց ...:

Ջրի բերածը ջուրը ...:

Տերովին տերն է պահել, ... գայլն է կերել:

Մտնելուց առաջ միտք արա, թե ոնց ...:

Ինչքան գետնի երեսն է, յոթ էնքան գետնի ... է:

Տնային աշխատանք

Կարդա՛ Ավ․ Իսահակյանի ,,Եղնիկը,, ստեղծագործությունը։ 

1. Առանձնացրո՛ւ անհասկանալի բառերը, բացատրի՛ր բառարանի օգնությամբ։ 

2. Ո՞րն է ստեղծագործության ասելիքը, գաղափարը։ 

04.11.2022

Դասարանական աշխատանք

Ընթերցանություն գրադարանում։ 

Տնային աշխատանք

Կարդա՛ Ավ․ Իսահակյանի ,,Մեծ ճշմարտությունը,, ստեղծագործությունը և պատասխանի՛ր հարցերին։


03.11.2022

Դասարանական աշխատանք

Ստեղծագործության քննարկում։ 

Տնային աշխատանք

Գործնական քերականություն

1. Նախադասության ընդգծված բառը փոխարինի՛ր տրված հոմանիշներից մեկով:

 

ա) Հինավուրց, հնամյա, հնադարյան, վաղնջական, վաղեմի, նախնական, առաջվա:

Պապս հին ժամանակներից մնացած այդ ամրոցի մասին շատ հետաքրքիր պատմություն էր պատմում:

Չհամոզեցիք, իմ հին մտքին եմ մնում:

բ) Փռվել, սփռվել, տարածվել, ընդարձակվել:

Իջավ մութն ու կամաց-կամաց ծավալվեց քաղաքի ու նրա շենքերի վրա:

Զրույցը ծավալվեց ու մեկ էլ հասավ նրան, ինչ կարծես թե գաղտնի էր պահվում:

գ) Խրել, հորել, ծածկել:

Նա գանձը թաղել էր հովտի միակ կաղնու տակ:

Ճանապարհի երկայնքով, իրարից մի քանի մետր հեռու, սյուներ էին թաղել:

2. Կետերը փոխարինի՛ր տրված հոմանիշներից մեկով:

 ... (ինքնագլուխ, անկաշկանդ, ազատ, անկախ) ոճի ըմբշամարտին հատուկ է... (հնարների, հնարքների գյուտերի) ազատությունը: Ասենք՝ թույլատրվում է... (իրավունք է տրվում, արտոնվում է) բռնել մրցակցի ոտքը, ոտք գցել, ... (շրջել, թավալել, գլորել, գցել): ... (ընտիր, դասական, օրինակելի) ոճի մարզիկը ոտքով ... (գյուտերի, հնարքների, հնարների) դիմելու ... (իշխանություն, իրավասության, իրավունք) չունի: Երբ նորից ... (ծնվեցին, կյանք մտան) օլիմպիական (մրցումները, խաղերը), դրանց ծրագրում ... (տեղ գրավեց, տեղավորվեց, տեղ գտավ, արտահայտվեց) դասական ըմբշամարտը:

Սկզբում քաշային ... (անջատումներ, ճյուղավորումներ, բաժանումներ) չկային:

3. Ավելորդ բառերը գտի՛ր և նախադասություններից հանի՛ր:


Էլի դարձյալ այդ մասի՞ն ես խոսում:

Ամբողջ ճանապարհը ոտքով քայլեցի:

Դու արդեն հե՞տ ես վերադարձել:

Կարմիր գույնի շատ ծաղիկներ հավաքեցինք:

Կրկին անգամ ասում եմ քեզ:

Նախ առաջին հերթին այս գործը պիտի լինի:

Քեզ մի հատ մարդ էր հարցնում:

Կարելի՞ է մի հատ զանգել:

Ուրիշ այլ մարդիկ ավելի լավ կհասկանային:

02. 11. 2022

Դասարանական աշխատանք

Գործնական քերականության առաջադրանքների քննարկում։ 

Սեբաստացու օրեր

Կարդալ և կազմել հարցեր տեքստի վերաբերյալ։ 

Տնային աշխատանք

Կարդա՛ Ավ․ Իսահակյանի ,,Ուշինարա,, զրույցը։ 

 1. Զրույցի առանձին հատվածներ վերնագրի՛ր և պատճառաբանի՛ր:
 2. Բնութագրի՛ր Ուշինարային:
 3. Քո կարծիքով ո՞վ է արդարացի:
 4. Դուրս գրի՛ր այն հատվածը, որտեղ խտացած է զրույցի հիմնական ասելիքը:
 5. Նոր վերնագիր հորինի՛ր:


01.11.2022

Դասարանական աշխատանք

,,Այդ ոչինչը ես եմ,, ստեղծագործության քննարկում։ 

Տնային աշխատանք

Գործնական քերականություն

1. Բաց թողնված տառերը լրացրո՛ւ:

 

Ա.թամար կղզին Վանա լճի հարա.-ար.ելքում է, մեկ ժամվա ջրային ճանապար.ով է հեռու ցամաքից: Ծովը և բար.ր, ապառաժոտ ափերը կղզին անմատչելի էին դար.նում ոսո.ների համար: Գագիկը՝ Արծրուն.աց առա.ին թա.ավորը, հո.ակապ շինություններով նոր կյանք տվեց Ա.թամարին: Կղզին նրան փոքր թվաց՝ իր ըն.արձակ նպատակներն իրականացնելու համար, ու նա ա.բաբարտակով շր.անաձև կտրեց ծովի մի մասն ու ցամաքի վերածեց: Ժամանակի ըն.ացքում և՛ ա.րարտակը, և՛ վի.խարի շրջապարիսպը, և՜ բար.ր աշտարակներն ու բուրգերը ջրասու.զ եղան:

2.  Երկու տեքստ ստացի՛ր կետերի փոխարեն մի դեպքում գրելով տրված հոմանիշներից առաջինը, մյուս դեպքում՝ երկրորդը: Ստացված տեքստերը համեմատիր. ո՞րն է ավելի մոտ բանավոր խոսքին:

 

Գերմանական մի քաղաքում տնային տնտեսուհիների ... (մրցույթ, մրցում) է... (անցկացվել, արվել): Ծրագրի մեջ մտնում էր նաև գրտնակներ ... (նետելը, շպրտելը): Ամենից ... (դիպուկ, ճիշտ)... (նետող, գցող) կնոջ (ամուսնուն, մարդուն) գերմանացի բոլոր ... (այրերը, տղամարդիկ) ... (կարեկցեցին, խղճացին):

3. Տրված բառերն ըստ հոմանիշության բաժանի՛ր հինգ խմբի:

 

Դժբախտ, հին, փնթփնթան, հնամենի, անկայուն, տոկուն, երերուն, թշվառ, դիմացկուն, հնօրյա, դժգոհ, անբախտ, պինդ, հինավուրց, չարաբախտ, ամուր, վաղեմի, անհաստատ, խախուտ, դժկամ, ապերջանիկ, տարաբախտ, դողդոջուն:

4. Ուրբաթ օրերը գրադարանում կարդացած գրքերի վերաբերյալ ներկայացնել հաշվետվություն պատումի կամ տեսանյութի տեսքով։ 

31.10.2022

Դասարանական աշխատանք

,,Ուսումնական աշուն,, նախագծի քննարկում։ 

Ավ․ Իսահակյան

Այդ ոչինչը ես եմ 

Քաղաքապետ իշխանը շրջում էր քաղաքում: Մարդիկ ոտքի էին կանգնում, կպչում պատերին, խոնարհ գլուխ տալիս: Փողոցի մի անկյունում` պատի ստվերում, ցնցոտիների մեջ պառկած էր մի աղքատ դերվիշ:

Շքախմբի առաջնորդը գոռաց դերվիշի վրա.
-Ի՞նչ ես մեկնվել մայթին, ճանապարհը բռնել: Չե՞ս տեսնում` ով է գալիս. վե՛ր կաց, անպատկա՛ռ:
-Ես միայն ինձնից մեծի առաջ ոտքի կկանգնեմ, - անվրդով պատասխանում է դերվիշը:
Քաղաքապետը հետաքրքրված մոտենում է և հարցնում.
-Մի՞թե ես քեզանից մեծ մարդ չեմ:
-Իհարկե` ո՛չ: Քեզանից բարձր դեռ շատ աստիճաններ կան: Այո՞, թե` ոչ:

-Այո՛:

-Դու քաղաքապետ իշխան ես, գիտեմ. որ մեծանաս, ի՞նչ պիտի դառնաս,- հարցնում է դերվիշը:
-Նահանգապետ,- պատասխանում է քաղաքապետը:
-Հետո՞:
-Հետո վեզիր:
-Հետո՞:
-Փոխարքա:
-Հետո՞:
-Սահմանը սա է: Բոլորից մեծը շահն է:
-Ասենք թե` շահ դարձար, հետո՞,- հարցնում է դերվիշը:
-Հետո` ոչի՛նչ,- պատասխանում է քաղաքապետը:
-Ահա՛ այդ ոչինչը ես եմ: Ոտքերիս տակից անցիր, գնա քո ճանապարհով, - նույն անվրդովությամբ պատասխանում է դերվիշը և նվաղուն աչքերը գոցում:
 1. Ո՞րն է այս առակի ասելիքը:
 2. Ներկայացրո՛ւ դերվիշին և քաղաքապետին՝ հակադրելով իրար:
 3. Ինչպես էին ընդունում քաղաքապետի շքախմբին հասարակ մարդիկ:
 4. Տեքստից դուրս գրիր անհասկանալի բառերը և բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր:
 5. Նայի՛ր այս պատմության ֆիլմը և գրի՛ր քո կարծիքը ֆիլմի մասին:
 6. Գտի՛ր քաղաքացիներին ներկայացնող հատվածը:

Տնային աշխատանք

Հոկտեմբեր ամսվա ինքնագնահատում։ Լրացնել ՝ տեղադրելով ամսվա աշխատանքների հղումները։ 

Ավարտել դասարանական աշխատանքը։ 


20.10.2022

Դասարանական աշխատանք

Գործնական քերականություն

1.  Նախադասության ընգծված բառը փոխարինի՛ր տրվածներից մեկով:

Միտք, դեպք, մրցում, պետություն, վիճակ:

 

Ձեր տերության մեջ այդպիսի բաներ չպիտի լինեին:

Եղելության մասին շատ ուշ իմացավ:

Իրադրությունն այնքան լարված էր, որ վախենում էր ընկերներին կորցնելուց:

Այդպիսի մտադրություն չեմ ունեցել:

Մրցություն կազմակերպելիս ինձ էլ տեղյակ պահի՛ր:

2. Տրված բազմիմաստ բառերով նախադասություններ կազմի՛ր:

 

Սուր, թերթ, գիր:

3.   Կետերի փոխարեն գրի՛ր տրված հոմանիշներից ամենահարմարը:

 

Ջուրը շատ (սառն, ցուրտ, պաղ) էր, ճիշտ օրվա նման:

.... (սիրտը շուռ եկած, տակն ու վրա եղած, ալեկոծված, հուզված, վրդովված) ծովը ծեծում էր ափերը:

Ինչո՞ւ ես այդպես ... (աներեր, հաստատուն, անսասան, անշարժ, անդրդվելի, անխախտ) նստել՝ փայտ կուլ տվածի նման:

Մարդն այնպես ... (շուտափույթ, արագ, շուտ, հապճեպ) էր քայլում, կարծես կարևոր մի բանից ուշանում էր:

Փոքրիկը մի քիչ ոտքը կախ գցեց, հետո ... (համարձակվեց, սիրտ առավ, խիզախեց, հանդգնեց) ու մոտ եկավ:

Ի վերջո այնպիսի մի տաճար ... (շինեց, կառուցեց, կերտեց), որ բոլորին զարմացրեց իր արվեստով:Տնային աշխատանք

1.  Տրված բառերն ըստ հոմանիշության բաժանի՛ր հինգ խմբի:

 

Խոշոր, երկերեսանի, առատ, մեծահռչակ, կեղծավոր, պտղաբեր, երեսպաշտ, վիթխարի, արգավանդ, նշանավոր, շողոքորթ, հանրածանոթ, ահռելի, մեծ, բեղուն, երևելի, խայտաբղետ, ականավոր, բերրի, աժդահա, չալպտուրիկ, բարեբեր, հանրաճանաչ, հսկա, անվանի:

2.   Տրված հոմանիշներով կազմի՛ր նախադասություն:

 

ա) Կանաչ, զմրուխտե:

բ) Բաժակ, գավաթ:

գ) Ձյունաթույր, ճերմակ, սպիտակ:

3. Սխալ կամ ոչ տեղին գործածված բառերը գտի՛ր և փոխարինի՛ր հարմար հոմանիշներով:

 

Նրան աշխատանքից փրկեցին, որովհետև անպատասխանատու էր ու ցրված:

Մատիտներիդ մեջ կապույտի բոլոր գույները կա՞ն:

Ծանոթիս այդպես էլ չգտա թանձր բազմության մեջ:

Ընկերները երկու օր առաջ էին մաքառել ու հաշտվելու փորձեր էին անում:

Բերրի խոստումներ տվեց ու գնաց:

4.  Անտառ նկարագրի՛ր՝ գործածելով ինչքան հնարավոր է շատ հոմանիշներ:19.10.2022

Դասարանական աշխատանք

Քննարկում։ 

Ճամփորդական պատումների ներկայացում։ 


Տնային աշխատանք

Կարդա՛ ,,Եթե մի լուր գա,, հատվածը և պատասխանիր հարցերին։ 

18.10.2022

Դասարանական աշխատանք

Մայրենի լեզվի ֆլեշմոբ

Տնային աշխատանք

Կարդա՛ ,,Երգ միստր Գրոգանի համար,, հատվածը և պատասխանի՛ր հարցերին։ 

17.10.2022

Դասարանական աշխատանք

Մայրենի լեզվի ֆլեշմոբ

Տնային աշխատանք

Կարդա՛ ,,Դու քո ճանապարհով գնա, ես՝ իմ,, հատվածը և պատասխանի՛ր հարցերին։ 

14.10.2022

Դասարանական աշխատանք

Ընթերցանություն գրադարանում։ 

Տնային աշխատանք

Կարդա՛ ,,Ամբողջ աշխարհը կնախանձի ինձ,, ստեղծագործությունը և կատարի՛ր առաջադրանքները։ 

13. 10.2022

Մասնակցել Մայրենիի ֆլեշմոբին։ 

Գրել պատում՝ Կոմիտասի թանգարան-ինստիտուտ այցելության վերաբերյալ։ 

12.10.2022

Դասարանական աշխատանք

Առաջադրանքների քննարկում։ 

Տնային աշխատանք

1. Գրիր տրված բառերի բացատրությունը:
Սաստիկկիզիչգուռչորս դինման կուգամ:
2. Հեքիաթից դուրս գրիր բարբառային բառեր և փոխարինիր գրական հայերենով:
3. Քո կարծիքով որն է այս հեքիաթի ասելիքը:
4. Ինչո՞ւ է վերնագրված  ,,Ահմեդի ուղտը,, , նոր վերնագիր մտածիր:
5. Հեքիաթի ասելիքին համապատասխան առած-ասացվածք գտիր:

Տնային աշխատանք

11.10.2022

Դասարանական աշխատանք

Ընթերցած տեքստերի քննարկում ։ 


Տնային աշխատանք

Գործնական քերականություն

1. Բաց թողնված տառերը լրացրո՛ւ:

 

Քանդում են հին տները, թա.վում են աղ..սները, խուլ աղմուկով .կնում են գերա..երը: Վիե..ացի մի փ..տավաճառ այ.պիսի իրադար.ությունը երբե. բաց չի թողնում: Նա չն.ին գնով կամ .լ ձրի հավա.ում է կառ..ցի փայտ.. մասերը: Երա.շտական գոր.իքներ պատրաստողները չորացա. փայտը շատ բար.ր են գնահատում: Դրանցից հ..նալի տավիղներ, կի.առներ ու ակորդ.ոններ են սար.վում:

2. Կետերը փոխարինի՛ր տրված բառերից մեկով: Համեմատի՛ր բառի իմաստները տարբեր նախադասություններում:

 

Փափկել, սուր, ալիք, փչել:

... դանակ է. պետք, որ այդ բիծը քերեմ:

Շատ ... մարդ է ընկերս, նրա խոսքը լսել չի լինում առանց ծիծաղի:

... խորտակված նավի մի բեկոր ափ հասցրեց:

Կյանքի ... նրան շպրտել էր ընտանիքից հեռու:

Քամին ... էր ամբոդջ ուժգնությամբ:

Ընկերները գիտեին, որ նա ... էր, ոչ մի վագրի էլ չի հանդիպել: Մոմն արևից ... ու ծռմռվել էր:

Մի քանի քաղցր խոսքից ... էր, չորությունից ու խստությունից հետք չէր մնացել:

3.   Տրված բառերը նախադասությունների մեջ գործածի՛ր ուղղակի և փոխաբերաբար:

 

Արևոտ, սառը, շողալ, լողալ:

4. Ընդգծված բառը նախադասության մեջ ի՞նչ իմաստով է գործածված: Այդ բառը ո՞ր նախադասության մեջ է իր հիմնական իմաստով գործածված:

 

Թղթի վրա մի ուղիղ գիծ գծիր:

Վաղուց մեր փողոցով տրամվայ չի անցնում. գիծը քանդված է:

Բազկին հազիվ նշմարելի մի գիծ կար. երևում էր, որ դեպքը վաղուց է պատահել:

Մոռանա՞լ, ինչպե՞ս. դեմքի հստակ ու անկրկնելի գծերը կարծես տպվել էին սրտի մեջ:

Չեմ հասկանամ քո բռնած գիծը. ո՞ւր ես հասնելու կռվով ու խռովությամբ:

Գնա՛, սահմանն անտառից հեռու չէ. գիծը որ անցար, էլ քեզ ոչ մեկը չի հետապնդի:


10.10.2022

Դասարանական աշխատանք

Խմբային աշխատանք

Խաղ-բեմադրություն

Տնային աշխատանք

Կարդա՛ ,,Սև ոչխարը,, պատմվածքը։ 

Առանձնացրո՛ւ անհասկանալի բառերը, բացատրի՛ր բառարանի օգնությամբ։ 

Ո՞րն է պատմության ասելիքը, գաղափարը։ 

07. 10. 2022

Դասարանական աշխատանք

Ընթերցանություն գրադարանում։ 

Տնային աշխատանք

Կարդա՛ Էդմոնդո դե Ամիչիսի ,,Սիրտը,, սեղծագործությունից հատվածը, պատասխանի՛ր հարցերին։ 


06.10.2022

Դասարանական աշխատանք

Աշուն

Ծառեր, թփեր լեցուն միրգ,
Մառան տարան գիրկ ու գիրկ,
Աշուն սնավ:

Սաղարթ-սաղարթ սարսելով
Ոսկի տերև դարսելով՝
Աշուն քնավ:

Տարափ ու բուք փչելով,
Վայուն-մայուն ճչելով՝
Աշուն ծնավ:

1. Բացատրի՛ր բառերը՝ լեցուն, մառան, տարափ:
2. Նկարագրի՛ր աշնանային բնապատկեր:
3. Յուրաքանչյուր քառյակի բովանդակությանը համապատասխան գրի՛ր, թե աշուն ինչպսինն է:
1-ին քառյակ.........../ինչպիսի/ աշուն
2-րդ քառյակ .........../ինչպիսի / աշուն

3-րդ քառյակ ............./ինչպիսի/ աշուն


Տնային աշխատանք

Գործնական քերականություն

1. Բաց թողնված տառերը լրացրո՛ւ:

 

Մար.ատար գնա.քը կարո՞ղ է քսանմեկ րոպ..մ կտրել անցնել Ամերիկայի Մ..ց..լ Նահանգները՝ Խաղաղ .վկ..նոսից մինչ. Ատլանտ..ն: Դա ն..նիսկ ինքնաթիռով հնարավոր չ.: Բայց ամերիկ.ան մի համալսարանի գիտնակա..եր պնդում են, որ այդ մի..ն իրագործելի է: Մի ագգային գիտաժողովում նրանք ստորերկր.. նոր փոխադրամի.ոցի նախագիծ են ներկա.ացրել:

2. Մի բառով գրի՛ր:

 

ա) Ո՞վ է, որ սովորում է դպրոցում: Այդպես կոչում են նաև նրան, ով որևէ արհեստ է սովորում:

բ) Ո՞վ է, որ ղեկավարում ու ցուցմունքներ է տալիս, ով առաջին դիրքն է գրավում ու իշխում է: Այսպես են կոչում նաև նրան, ով ճանապարհ է ցույց տալիս, առաջնորդում է:

գ) Ինչպե՞ս է կոչվում շինության ուղղահայաց մասը, որ ծառայում է շենքը մասերի բաժանող միջնորմ: Դա նաև բարձր պատնեշ է, պարիսպ:

դ) Ինչպե՞ս է կոչվում այն հասկացությունը, որով արտահայտում ենք իրերի, երևույթների և իրադարձությունների տևողությունը: Դա չափվում է դարերով, տարիներով, ամիսներով, շաբաթներով, օրերով, ժամերով և այլն:

ե) Ո՞վ է այն պաշտոնական անձը, որը վարում է դատավարությունը և գործի մասին դատավճիռ կամ որոշում է ընդունում:

զ) Ինչպե՞ս է կոչվում այն հասկացությունը, որով արտահայտվում է գիտակցության մեջ անցյալի տպավորությունները պահելու և վերականգնելու կարողությունը:

3. Բաց թողնված տառերը լրացրո՛ւ:

 

Ս.անա լճի խն.իրն այս.ր հուզում է յուրաքանչ.ուր քաղաքակիր. մար.ու: Ս.անի ջրի մակարդակը տասն.ակ տարիների ըն.ացքում ի.ել է: Ջրի կորստի հետ առն.վում են մի շարք այլ .ական հար.եր: Առան.ին ուշադրության է արժանի ջրավազանի կեն.անական աշխարհի պահպանության խն.իրը:

Բնակության ա.բարենպաստ պայման.եր են ստեղծվել նա. Ս.անի թ.ավոր բնակիչների՝ թռ.ուն.երի համար:


05.10.2022

Դասարանական աշխատանք

 1.     Ընդգծված բառերը փոխարինի՛ր հոմանիշներով: Ընտրածդ բառերի գրությունը ճշտի՛ր բառարանի օգնությամբ:

 

Մի ցատկով բռնեց հանդուգնին:

Նոր վզկապը բաճկոնիդ հետ գեղեցիկ է դիտվում:

Ինչո՞ւ քամահրանքով նայեցիր ու դուրս եկար:

Սկսել էր փոշմանել, որ երեկոն անցկացրել էր տանը՝ ընկերներից հեռու:

Վերջապես մտավ մի մեծ դահլիճ:

2. Կետերի փոխարեն գրի՛ր նախադասության մտքին համապատասխանող բառ՝ ընտրված ուղղագրական բառարանից:

 

... լինելու համար անհրաժեշտ է մշտապես կոփել մարմինը:

Նրա ... վարդագույն վերնաշապիկ էր ու նորաձև փեշ:

Սիրում է ժամերով ... տաք ավազին ու նայել ամպի լողացող պատառիկներին:

Հավաքած բոլոր փաստաթղթերն ու գրությունները դասավորեց ...ում, դրեց պահարանի մեջ:

...ի նման մտել է պատյանի մեջ ու ոչինչ լսել չի ուզում:

Լավ լողորդի ու փրկարարի քn ... մեր քաղաքից արդեն դուրս է եկել:

Վիրավոր գազանի ...ն անտառում դեռ երկար լսվեց:

Տնային աշխատանք

Անգիր սովորի'ր բանաստեղծությունը։ 

Ճանապարհ

Բարակ ուղին սողալով,
Ոտի տակին դողալով,
Ճամփի ծայրին բուսել է
Կյանքի ծառը շողալով։

Ի՜նչ լայն սիրտ է, որ ունի
Այս ճանապարհն Անհունի․․․
Մարդու, բույսի, գազանի
Եվ թևավոր թռչունի։

04.10. 2022

Դասարանական աշխատանք

Հարցարան ․ հարցերը կազմվել են տեսանյութի հիման վրա։ 

Գրավոր աշխատանքների քննարկում։ 

Տնային աշխատանք

Կարդա՛ ,,Ուժեղ կամք,, ստեղծագործությունը և պատասխանի՛ր հարցերին։ 


03.10.2022

Դասարանական աշխատանք

Կարդա՛ ,,Հետաքրքիր փաստեր Կոմիտասի մասին,, նյութը։ 

1.Քո կարծիքով ինչպիսի մարդ էր Կոմիտասը, բնութագրի՛ր:
2.  Բառարանի օգնությամբ բացատրի'ր գիրուկ, կեղծանուն, հոդվածագիր, կարճահասակ, անհիշաչար, անհաճո բառերը: 

Նաև՝ կիսատ թողած աշխատանքների քննարկում։ 

Տնային աշխատանք 

Ճանապարհ

Բարակ ուղին սողալով,
Ոտի տակին դողալով,
Ճամփի ծայրին բուսել է
Կյանքի ծառը շողալով։

Ի՜նչ լայն սիրտ է, որ ունի
Այս ճանապարհն Անհունի․․․
Մարդու, բույսի, գազանի
Եվ թևավոր թռչունի։
1. Փորձի՛ր նկարագրել ճանապարհը:

2. Գրի՛ր ճանապարհ բառի հոմանիշները:

3. Ներկայացրո՛ւ հետաքրքիր մի դեպք, որ տեղի է ունեցել այդ ճանապարհին:


30.09.2022

Դասարանական աշխատանք

Կարդա՛ ,,Հետաքրքիր փաստեր Կոմիտասի մասին,, նյութը։ 

1.Քո կարծիքով ինչպիսի մարդ էր Կոմիտասը, բնութագրի՛ր:
2.  Բառարանի օգնությամբ բացատրի'ր գիրուկ, կեղծանուն, հոդվածագիր, կարճահասակ, անհիշաչար, անհաճո բառերը: 

Տնային աշխատանք

Դիտել Կոմիտասի մասին պատմող տեսանյութը, բլոգում առանձնացնել փաստեր, իրադարձություններ Կոմիտասի կյանքից, որ ձեզ հետաքրքրեցին։ 

Համացանցից ընտրել Կոմիտասի բանաստեղծություններից մեկը, ընթերցել, ձայնագրել կամ տեսագրել , տեղադրել բլոգում, ուղարկել tatev.abrahamyan@mskh.am էլ․ փոստին։ 

Սեպտեմբեր ամսվա գնահատման համար լրացնել ինքնագնահատման թերթիկը։ 


29.09.2022

Դասարանական աշխատանք

Աշխատանքների քննարկում։ 

Տնային աշխատանք

Կարդա՛ բանաստեղծությունը․

Առակ
Կար ու չկար,
Մի մոծակ կար:
Բզզոց, Դզզոց,
Եկաւ
Նստաւ
Ճակտին վըրան.
Բացավ բերան,
Հանեց իր փուշ
Ու եկավ կուչ.
Ձայնը կտրեց,
Ինծի խաբեց.
Կըծեց, ծակեց, 
Թույնը թափեց
Նշան դրավ,
Ելավ, թռավ:
Մոծակ անկոչ,
Երկարապոչ,
Դու բան չունե՞ս, 
Դու քուն չունե՞ս
Իմ ճակատին 
Դու ի՞նչ ունես:
-Այդ  պարտքս է
Բայց ինձ լսե՝
Սազով
Նազով
Ձայն եմ տալիս,
Այնպես գալիս:
Զգուշացի՛ր 
Դու մլակից,
Որ կրծում է
Կաշու տակից: 

1. Մեկ բառով բնութագրի՛ր մոծակին:
2. Բացատրի՛ր այս տողերը՝ 
Զգուշացի՛ր 
Դու մլակից,
Որ կրծում է
Կաշու տակից:
3. Ո՞րն է ստեղծագործության ասելիքը: 
4. Համացանցից գտնել հետաքրքիր տեղեկություններ, փաստերԿոմիտասի մասին,  ներկայացնել բլոգում։ Պատրաստ լինել բանավոր դասարանում ներկայացնել։ 

28.09.2022

Դասարանական աշխատանք

1. Որտեղ պետք է, կետի փոխարեն յ գրի՛ր: Ո՞ր դեպքում գրեցիր յ-ն:

 

Հա.ացք, հա.ելի, հո.ակապ, մի.ացում, ձի.արշավ, տի.եզերական, փակե.ի, կա.արան, խաբե.ություն, է.ի, գնա.ի, բու.եր, տղա.ի, Մարո.ի:

2. Կետերի փոխարեն գրի՛ր տրված բառերից մեկը:

 

Քո չքնաղ ծաղկի ... է ինձ այստեղ բերել: (բույր, բյուր)

Անթիվ ու ... են աստղերը: (բույր, բյուր)

... երբևէ կհանգստանա՞ պատերազմներից: (Ասիա, Ասյա)

... երբևէ կհանգստանա՞ իրեն այդքա՜ն հուզող մտքից: (Ասիա, Ասյա)

... գեղեցիկ ու հյուրընկալ քաղաք է: (Սոֆիա, Սոֆյա)

... գեղեցիկ ու նրբանկատ աղջիկ է: (Սոֆիա, Սոֆյա)

3. Կետերը փոխարինի՛ր ր կամ ռ տառով (հարկ եղած դեպքում օգտվի՛ր ուղղագրական բառարանից):

 

Ա.ծիվ, ա.յուծ, հու.թի, մ.մու., մա.մա., մ.մ.ոց, փ.փ.ել, բա.բա.ել, ա.համա.հել, բա.ձ, պա.կել:

Տնային աշխատանք

Կոմիտասի ,,Հունձ,, բանաստեղծությունը սովորել անգիր։ 

Լրացնել տնային և դասարանական կիսատ թողած կամ թերի գրած առաջադրանքները։ 27.09.2022

Դասարանական աշխատանք

Գրավոր աշխատանքների ստուգում-քննարկում։ 

Տեքստերի քննարկում։ 

Տնային աշխատանք 

Կարդա՛ Կոմիտասի ,,Հունձ,, բանաստեղծությունը և պատասխանի՛ր հարցերին։ 

1. Բացատրի՛ր բառերը՝ հունձ, կալ, հերկել, ցայտել, ջեռալ: 

2. Գրավոր ներկայացրո՛ւ բանաստեղծության բովանդակությունը: 

3. Տարվա ո՞ր եղանակն է ներկայացված, բանաստեղծությունից մեջբերումներ արա:

4. Ի՞նչն է բանաստեղծության մեջ իշխում, ձա՞յնը, գու՞յնը, թե՞ այլ բան: Հիմնավորի՛ր պատասխանդ: 

5. Ի՞նչ գույն ունի բանաստեղծությունը, ի՞նչ ձայն ունի: 


26.09.2022

Դասարանական աշխատանք

Ինքնուրույն գրավոր աշխատանք

1. Վերականգնե՛ք տրված բառերի անհնչյունափոխ արմատները`նշելով հնչյունափոխությունը։ 

Կիսամյակ, վիրաբույժ, զինագործ, վիճաբանություն, հանդիսատես, գիտակ։

2. Կապակցությունների իմաստն արտահայտե՛ք մեկ բառով։ Նշե՛ք կատարվող հնչյունափոխությունը։ 

կրունկները կոխելով-

բարձր հասակ ունեցող-

դեմքի գիծ-

գարու ջուր-

բուրդ տվող-

բարձր դիրք ունեցող-

գինի վաճառող- 

միտք անել-

պատիժ տալ-

բարի սիրտ ունեցող-

զրույց անել- 

3. Ընդգծե՛ք այն բառը, որի մեջ բաց է թողած յ տառը։ 

Ա․ Հեքի- աթ, գնա-ինք, ձի-արշավ։

Բ․ լի-անալ, մի-ասին, գա-իսոն։

Գ․ Կրի-ա, Մարո-ի, մի-այն։ 


Տնային աշխատանք  

Կարդա՛ ,,Հեռագրատունը,, հատվածը և պատասխանի՛ր հարցերին։


23.09.2022

Դասարանական աշխատանք

Քննարկել նախորդ աշխատանքները։ 

Տնային աշխատանք

Կարդա՛ Սարոյանի ,,Հոմեր,, ստեղծագործությունը և պատասխանի՛ր հարցերին։ 


22.09. 2022

Դասարանական աշխատանք

1.  Գրի՛ր, թե ընդգծված արմատների մեջ ինչ փոփոխություն է կատարվել (փոփոխությունը տեսանելի դարձնելու համար բառը վանկատի՛ր):

 

Օրինակ՝

կես - կիսատ (կի-սատ) – ե-ն դարձել է ի:

Թիվ-թվանշան(թըվա-նը-շան)-ի-ն դարձնել է ը:

Անասուն - անասնապահ (ու-ն դուրս է ընկել, սղվել է:

 

Տեր - տիրանալ, էջ-իջնել, ինձ- ընձուղտ, գիծ - գծել, աղավնի - աղավնյակ, կաղնի - կաղնուտ, հուր - հրեղեղեն, հիսուն - հիսնամյա, առու - առվակ, աստղ - աստղային:

2.     Գրի՛ր, թե ընդգծված արմատների մեջ ի՞նչ փոփոխություն է կատարվել:

 

Օրինակ՝

վայրկյան - վայրկենական - յա-ն դարձել է ե:

Ձյուն - ձնհալ – յու-ն դարձել է ը:

Մատյան -մատենիկ, սառույց -սառցահատ, կառույց - կառուցել, կույտ - կուտակել:

3. 1.     Հնչյունափոխություն բառը բաղադրիչների բաժանի՛ր և դրանց օգնությամբ բացատրիր:

 

Տրված բաղադրիչներով բառեր կազմի՛ր և նշի՛ր, թե ինչ հնչյունափոխություն է կատարվել:

Ոսկի + ա + գույն, փոշի + ա + կուլ, տարի + ա + վերջ, այգի + ա + պան, բարի + ա + կամ:

 

Յուրաքանչյուր շարքից մի բաղադրիչ ընտրի՛ր և բաղադրյալ բառեր կազմի՛ր: Նշի՛ր, թե ի՞նչ հնչյունափոխություն է կատարվել:

    

Օրինակ՝

 

գգույշ + անալ - գգուշանալ (ույ-ը՝ու):

Ա. Բազում, ամուր, բույր, կապույտ, բույս, ողջույն, որդի, ոսկի.

Բ. -պատիկ, -անալ, -ավետ, -ական, ակ, յա:


Տնային աշխատանք

Գործնական քերականություն

1. Տրված բառերին ավելացրո՛ւ -եր (-ներ), ի, -ով, -ից վերջավորությունները: Հնչյունափոխված բառերն առանձնացրո՛ւ և նշի՛ր, թե ինչ հնչյունափոխություն է կատարվել:

 

Գիրք, առու, ծաղիկ, լուսին, երկինք, ջուր, հեռագիր:

2.     Տրված բառերը գործածելով՝ հորինի՛ր պատմություն:

 

Աշխարհ, շնորհք, ճանապարհ, խոնարհ, արհամարհել:

3. 1.     Կետերի փոխարեն գրի՛ր յա, իա կամ եա: Բառարանով ստուգի՛ր՝ ճի՞շտ ես գրել:

 

Միմ..նց, քվ..րկություն, որդ..կ, ..սաման, քիմ..ական, հեք..թային, ոսկ.., հր..կան, դաստ..րակություն, սեն..կ, կր.., Անդր..ս, Եղ..զարյան, կ..նք:


20.09.2022

Դասարանական աշխատանք

Գործնական քերականություն

1. Ուշադրություն դարձրո՛ւ առաջին շարքի բաղաձայնների արտասանությանը և փորձի՛ր կետերը փոխարինել համապատասխան հնչյուններով:

 

բ, պ, փ

., կ, ք

դ, ., թ

., ծ, ց

 ջ, ճ, .

2. Տրված բաղաձայնները զույգ-զույգ խմբավորի՛ր՝ ըստ օրինակի: Ո՞ր հնչյունը զույգ չունեցավ:

Օրինակ՝

զ-ս:

Վ, շ, , ս, ժ, խ, , հ, ֆ:

3.   Կետերի փոխարեն գրի՛ր ձայնեղ և խուլ բառերը:

Յ, մ, ն, լ, ր, ռ, վ, ղ, զ, ժ, բ, գ, դ, ձ, ջ հնչյունները ... բաղաձայններ են:

Ֆ, խ, ս,շ, հ, պ,փ, կ,ք, տ, թ, ծ, ց, ճ, չ հնչյունները ...բաղաձայններ են:

4. Տրված բառազույգերում ընդգծված արմատները համեմատի՛ր և գրի՛ր, թե ի՞նչ փոփոխոթյուն է կատարվել:

 

Օրինակ՝

տպագիր, գրաճանաչ - ի-ն դարձել է ը:

 

Հայրենասեր, սիրալիր: Սպառազեն զինավառ: Անիղձ, ըղձալի: Լայնասիրտ, սրտագին: Մեծատուն, տնական: Բազմագույն, գունագեղ: Հետախույզ, հետախուզել:

5. Գրի՛ր, թե ընդգծված արմատների մեջ ինչ փոփոխություն է կատարվել (փոփոխությունը տեսանելի դարձնելու համար բառը վանկատի՛ր):

 

Օրինակ՝

կես - կիսատ (կի-սատ) – ե-ն դարձել է ի:

Թիվ-թվանշան(թըվա-նը-շան)-ի-ն դարձնել է ը:

Անասուն - անասնապահ (ու-ն դուրս է ընկել, սղվել է:

 

Տեր - տիրանալ, էջ-իջնել, ինձ- ընձուղտ, գիծ - գծել, աղավնի - աղավնյակ, կաղնի - կաղնուտ, հուր - հրեղեղեն, հիսուն - հիսնամյա, առու - առվակ, աստղ - աստղային:

Տնային աշխատանք

Կարդա՛ ,,Փորձություն,, հեքիաթը։ 

1. Առանձնացրո՛ւ անհասկանալի բառերը, բացատրի՛ր։ 

2. Շարադրի՛ր մտքերդ ընկերության մասին։ 6-8 նախադասություն։ 

 


19.09.2022

Դասարանական աշխատանք

Քննարկել ,,Յուլիսիս,, ստեղծագործությունը։ 

Տնային աշխատանք

Ընտրե՛ք նկարներից մեկը և գրեք շարադրություն՝ համապատասխան նկարի բովանդակությանը։ Վերնագրե՛ք ձեր գրած շարադրությունը։ 

16.09.2022

Դասարանական աշխատանք

Մայրենիի ֆլեշմոբ- քննարկել առաջադրանքները

Տնային աշխատանք

Կարդա՛ ,,Յուլիսիս,, ստեղծագործությունը և գրավոր պատասխանի՛ր հարցերին։ 

15.09.2022

Դասարանական աշխատանք

Մայրենիի ֆլեշմոբ

Տնային աշխատանք

Գործնական քերականություն

1. Բառերն այբբենական կարգով դասավորի՛ր . դժոխք, դաշույն, դյութել, դդում, դարպասապահ, դաղձ, դաշունահար: 

2. Այբբենական կարգով դասավորի՛ր

Ա. այն առարկաների անունները, որ կուզենայիր ունենալ, 

Բ. ընկերներիդ անունները:

3. Հաշվի՛ր, թե տրված բառերի մեջ քանի՛ տառ, քանի հնչյուն կա: 

Չնաշխարհիկ, սերկևիլ, շնորհակալ, եռատերև, քարայր, Եվրոպա: 

4. Տրված բառերի մեջ մտնող հնչյունները գրի՛ր (փակագծում տրված է, թե քանի հնչյուն է): 

Ամենաերկար (11), երևալ (7), որևէ (6),  երանգավորել (12), որկոր (6), անողնաշար (9), ամենաողորմելի (14): 

5. Կետերի փոխարեն գրի՛ր տրված բառերից մեկը: 

Շոշափեց ու տեսավ, որ խեղճ կենդանու .... կոտրվել է (ող, ոխ):

.... սրտում որ մնա, թույն կդառնա, կքայքայի սիրտը  (ող, ոխ):

Երբ երեկոյան հետ թռան, տեսան, որ իրենց .... գրավել է անծանոթ մի թռչուն (բույն, բուն): 

Մի քանի հոգի ձեռք- ձեռքի էին տվել ու փորձում էին գրկել հինավուրց ծառի վիթխարի ....  (բույն, բուն): 

Մոտակայքում ապրողներն այնքան են վարժվել....... շառաչին, որ դրան էլ ուշադրություն չեն դարձնում: (Վիկտորիա, Վիկտորյա)

Տնեցիներն այնքան են վարժվել ....... անտեղի լացուկոծին, որ դրան էլ ուշադրություն չեն դարձնում:  (Վիկտորիա, Վիկտորյա)


14.09.2022

Դասարանական աշխատանք

Քննարկել ,,Հինգ հասուն տանձեր,, պատմվածքը։ 

Լրացնել կիստ թողած առաջադրանքները։ 

Տնային աշխատանք 

Կարդալ ,,Հինգ հասուն տանձեր,, պատմվածքի երկրորդ մասը և կատարել առաջադրանքները։ 


13.09.2022

Դասարանական աշխատնք

Քննարկել ,,Ինչպես նորոգել աշխարհը,, ստեղծագործությունը։ 

Քննարկել, խմբագրել շարադրությունները։ 

Գործնական քերականություն

1. Կետերի փոխարեն գրի՛ր ուն կամ յուն ածանցը:

 Քամին խաղում էր պաղպաջ... ալիքների հետ:

Դողդոջ... ձայնը մատնեց, որ վախենում է:

Թվում էր, թե հարսի շրշ... զգեստով աղջիկը քույրս չէ:

Սիրով էր տանում հիվանդի քրթմնջ...ն ու բողոքը:

Ջրի ճողփ... լսվեց. ուրեմն մոտեցել ենք:

Դալար սաղարթի սոսափ...ը խաղաղություն էր բերում:

Մոտիկից լսվող ճարճատ...ն անակնկալի բերեց բոլորին:

2. Տրված արմատներով այնպիսի բաղադրյալ (բարդ, ածանցավոր) բառեր կազմի՛ր, որ ցույց տան՝

 ա) առարկա (գոյական),

բ) առարկայի հատկանիշ (ածական),

գ) գործողություն (բայ),

Քաջ, վախ,  սառն:


Տնային աշխատանք

Կարդա՛ Վ․ Սարոյանի ,,Հինգ հասուն տանձեր,, պատմվածքի առաջին մասը և կատարի՛ր առաջադրանքները։ 

12.09.2022

Դասարանական աշխատանք

Գրի՛ր շարադրություն վերնագրերից մեկով.

 • Մեծ քայլերը սկսվում են փոքրից
 • Մարդ, ումից կարելի է անվերջ սովորել
 • Ինձ ուրախություն է պատճառում 
 • Ճիշտ գնահատելու մասին
 • Այլ, առաջարկեք ինքնուրույն։ 
Տնային աշխատանք
Կարդա՛ ,,Ինչպես նորոգել աշխարհը,, ստեղծագործությունը և կատարի՛ր առաջադրանքները։ 


09.09.2022

Դասարանական աշխատանք

Քննարկել կիսատ թողած առաջադրանքները և ստեղծագործությունները։ 

Տնային աշխատանք

Կարդալ ,,Ածելին,, առակը ։ 

1. Ներկայացնել առակի ասելիքը։ 

Լրացնել շաբաթվա ընթացքում չկատարած, կիսատ թողած առաջադրանքները, ուղարկել tatev.abrahamyan@mskh.am էլ․ փոստին։ / Ովքեր արդեն ուղարկել են, նորից ուղարկել անհրաժեշտ չէ/ ։ 


07.09.2022

Դասարանական աշխատանք

Կարդա՛ և կատարի՛ր առաջադրանքները

Քարն ու ճանապարհը

Տնային աշխատանք

Կարդա՛ ,,Չեմ կարողացել, չեմ կարողանում ու երբեք էլ չեմ կարողանա,, ստեղծագործությունը և կատարի՛ր առաջադրանքները։ 

06.09.2022

Դասարանական աշխատանք

Քննարկել նախորդ առաջադրանքները։ 

05.09.2022

Դասարանական աշխատանք

Կարդա՛ ,,Ոստրեն և մուկը,, առակը և պատասխանիր հարցերին։ 

Տնային աշխատանք

Կարդա՛ ,,Դեղձենին,, առակը և պատասխանի՛ր հարցերին։ 

02.09.2022

Դասարանական աշխատանք

1.   Յուրաքանչյուր շարքում մեկ բառ ավելորդ է: Գտի՛ր ավելորդ բառը և բացատրի՛ր ընտրությունդ: 

Ա. Գառնուկ, ձիուկ, մարդուկ, բազուկ, պոչուկ:  

Բ. Բլրակ, առվակ, գուշակ, գնդակ: 

Գ.Մարդիկ, ձկնիկ, փոքրիկ, գնդիկ, մկնիկ:  

2. Լուծի՛ր գլուխկոտրուկները: 

Պատմել – 2 + վերջածանց 

Ամիս + 1 + դաշտ 

Տեսնել – 3 + 1 + դասարան – վերջածանց 

Ձեռք - 1+ 1 + (աշխատանք)

Բնակարան+ տեսնել,,,= 

Երգիծանք+1+դեմք,= 


3. Ի՞նչն է սխալ այս նախադասության մեջ, ուղղի՛ր:  Կարող ես օգտվել բառարանից։ 

 Հովիվը հորանն ընկած այծին դուրս բերեց  և տարավ հորի մոտ:  

4. Գրաբարում նույնպես գործածվում էր «օդաչու» բառը: Նարեկացին գրում է  «Նետս 

արձակեցեր օդաչուս »: Ի՞նչ է նշանակում «օդաչու» բառն այստեղ, եթե հաշվի առնենք, որ այդ ժամանակաշրջանում օդանավեր չկային: 

5. Տրված բառերի տառերից նոր բառեր ստացի՛ր:  

Քերծե –  

վայրագ-  

սրբել-  

ռիթմ – 

ոսոխ-  

նյութ- 

շանթ-  

ճագար - 

մահիճ-  

Տնային աշխատանք

,,Ուսումնական ամառ,, - նախագիծ

Հետաքրքիր տեսանյութի կամ պատումի տեսքով ներկայացնել ամառային օրերը՝ ճամփորդություններ, ընթերցանություն, նոր գիտելիքներ, ձեռքբերած հմտություններ, նոր մարդիկ, այլ․․․․

Տևողությունը կամ ծավալը՝ 

Տեսանյութի դեպքում՝ մինչև երկու րոպե,

Պատումի դեպքում՝ տասը նախադասություն և ավել։ 

Комментариев нет:

Отправить комментарий