четверг, 29 декабря 2016 г.

Կիսամյակային հաշվետվություն

1. Սովորողի ուսումնական գործունեության կազմակերպում
      Առարկայական ծրագրերի կատարողական  /Հղումում իմ մշակած ծրագրերն են,որոնք առաջին կիսամյակի մասով իրականացվել են/ : 

Իրականացված ուսումնական նախագծեր
Սեպտեմբեր ամսվա նախագծեր / հաշվետվություն
Հոկտեմբեր ամսվա նախագծեր/ հաշվետվություն
Նոյեմբեր ամսվա նախագծեր/ հաշվետվություն
Դեկտեմբեր ամսվա նախագծեր/ հաշվետվություն 
Երկարաժամկետ նախագծեր. 1, 2, 3

Դեկտեմբեր ամսվա հաշվետվություն

Դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում իրականացրել եմ հետևյալ նախագծերը.
1. Շարունակել ենք ,,Արևիկ,, թարգմանչական բլոգի աշխատանքները, հրապարակել ենք մի շարք թարգմանություններ.

2. Կազմել եմ ճամբարային նախագծեր. Թղթե թատրոն, Բանավեճի ակումբ:
3. Կազմել և սովորողներին եմ ուղարկել առցանց ուսուցման նախագիծը, ընթերցանության նյութերը:

4. Սովորողների հետ դիտել եմ Քնարիկ Ներսիսյանի ,,Արդ, քանզի սկսեցի խոսել քեզ հետ,,   ներկայացումը, որը լուսաբանել ենք ենթակայքում: