вторник, 18 ноября 2014 г.

Առյուծն ու մուկը

Քնած առյուծի մարմնի վրայով մի մուկ վազեց: Առյուծը զարթնեց, բռնեց նրան և, այն է, ուզում էր խժռել, բայց մուկը խնդրեց բաց թողնել իրեն՝ հավատացնելով, որ բարությամբ կհատուցի իր փրկության համար: Առյուծը քահ-քահ ծիծաղեց ու բաց թողեց նրան:
   Բայց, շատ չանցած այնպես պատահեց, որ առյուծն ընկավ որսորդների ճանկը, և նրան պարանով կապկպեցին ծառին: Մուկը, լսելով, նրա հառաչանքները, իսկույն ևեթ վազեց, կրծեց պարանը և ազատեց նրան՝ ասելով.
-Այն ժամանակ դու ծիծաղեցիր ինձ վրա և կարծես թե չհավատացիր ինձ, իսկ հիմա իմացիր, որ մուկն էլ կարող է երախտահատույց լինել լավության համար:

Հեղինակ՝ Եզոպոս

1. Գրիր տրված բառերի բացատրությունը:
   խժռել-
  ճանկ-
  երախտահատույց-

2. Այս ստեղծագործությունը......./շարունակեք և պատճառաբանեք/
 առակ է /չէ/, որովհետև......
հեքիաթ է /չէ/, որովհետև ....

3.Ո՞րն է այս ստեղծագործության ասելիքը:

4. Ուժեղը կարո՞ղ է թույլի կարիքն ունենալ:/Հիմնավորել/
5. Բնութագրի՛ր առյուծին և մկանը:
6. Հորինիր որևէ առակ կամ պատմություն, որտեղ ուժեղը թույլի կարիքն ունենա: 


Օգնություն

Առակը բարոյախոսական բնույթի գրական ստեղծագործություն, որտեղ այլաբանության միջոցով ներկայացվում, ծաղրվում և քննադատության են ենթարկվում մարդկանց արատները։
 Առակի հերոսները կենդանական և բուսական աշխարհի ներկայացուցիչներ են, իրեր, լուսատուներ և այլն։ Առակում խրաուսվում է լավը, բարին և դատապարտվում վախկոտությունը, չարը, վատը:
Առակի վերջում ասվում է, թե ինչ այն սովորեցնում: 

Комментариев нет:

Отправить комментарий